ABB:s ebita-resultat något sämre än väntat

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar en omsättning som var lägre än väntat medan orderingången var bättre än väntat under tredje kvartalet. Ebita-resultatet understeg analytikernas förväntningar.
ABB
Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Omsättningen steg 6,8% till 7 028 miljoner dollar (6 582). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 342. Ansträngd försörjningskedja påverkade intäkterna mer än väntat.

Ebita-resultatet uppgick till 1 062 miljoner dollar (787), väntat 1 087, med en ebita-marginal på 15,1% (12,0).

Rörelseresultatet blev 852 miljoner dollar (71), väntat rörelseresultat var 903. Rörelsemarginalen var 12,1% (1,1).

Orderingången landade på 7 866 miljoner dollar (6 109), vilket är 5% högre än analytikerkonsensus.

Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamhet uppgick till 1119 miljoner dollar, en betydande förbättring med 721 miljoner dollar jämfört med motsvarande period föregående år.

”Givet situationen med en ansträngd försörjningskedja är jag nöjd med att vi uppnådde en bra marginal det här kvartalet. Vårt kassaflöde var mycket starkt och skapar gott om utrymme i balansräkningen för både organisk tillväxt och förvärv, samt att belöna våra aktieägare”, säger VD Björn Rosengren i en kommentar.

Bolaget lämnar följande utsikter:

”Under det fjärde kvartalet 2021 förväntar sig ABB att en fortsatt ansträngd försörjningskedja påverkar kundleveranserna. Den jämförbara intäktstillväxten förväntas ligga på ungefär samma nivå som för det tredje kvartalet. I linje med det historiska mönstret förväntas den operativa EBITA-marginalen minska sekventiellt under det fjärde kvartalet.

ABB förväntar sig en jämförbar intäktstillväxt på 6 till 8% (uppdatering från strax under 10%) för helåret 2021, hämmad av begränsningar i försörjningskedjan under senare delen av året.

Under 2021 förväntar sig ABB en stark förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa EBITA-marginalen att ligga i den övre halvan av intervallet 13-16%”.

ABB, MUSD Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Orderingång 7 866 7 485 5,1% 6 109 28,8%
Nettoomsättning 7 028 7 342 -4,3% 6 582 6,8%
EBITA 1 062 1 087 -2,3% 787 34,9%
EBITA-marginal 15,1% 14,8% 12,0%
Rörelseresultat 852 903 -5,6% 71 1 100,0%
Rörelsemarginal 12,1% 12,3% 1,1%

Konsensusdata från Factset

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.