Academedia ökar omsättningen och rörelseresultatet

Utbildningsbolaget Academedia redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar även en ökad vinst.
Academedias vd Marcus Strömberg. Foto: Academedia

Omsättningen steg 4,8 procent till 3 284 miljoner kronor (3 135). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 304.

Rörelseresultatet blev 309 miljoner kronor (231). Rörelsemarginalen var 9,4 procent (7,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 224 miljoner kronor (210), väntat var 220, med en justerad rörelsemarginal på 6,8 procent (6,7).

Resultatet efter skatt blev 161 miljoner kronor (172), analytikerkonsensus 149.

Resultat per aktie hamnade på 1,53 kronor (1,63).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 580 miljoner kronor (129).

”Trots coronavirusets inverkan på både samhället i stort och vår verksamhet har koncernens resultat i det tredje kvartalet inte påverkats nämnvärt. Vi har därför kunnat fokusera på vårt centrala uppdrag, att ge omsorg och utbildning i våra förskole-, grundskole-, gymnasie- och vuxenverksamheter, även om verksamheten i sig förändrats kraftigt”, beskriver Academedias vd Marcus Strömberg.

I Sverige har Academedias för- och grundskolor hållits öppna medan de i Norge och Tyskland delvis har varit stängda. Sammantaget bedöms den ekonomiska effekten av stängningarna vara begränsad. Academedias planerade nystarter i Tyskland till höst kommer att genomföras som planerat.