Academedia omorganiserar

Utbildningsföretaget Academedia har beslutat att omorganisera så att de svenska förskolorna och internationell förskola läggs samman till ett nytt segment som kommer att ha cirka 250 förskolor i Sverige, Norge och Tyskland.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Genom att samla all förskoleverksamhet i ett segment blir vi mer fokuserade och stärker våra tillväxtmöjligheter på en kraftigt växande europeisk förskolemarknad”, skriver utbildningsföretaget.

Proforma mätt över rullande 12 månader omsätter det nya segmentet drygt 3,5 miljarder kronor med en justerad rörelsemarginal på cirka 5 procent.

“Det nya förskoleegmentet planerar att öppna 10-15 nya förskolor i Tyskland kommande verksamhetsår 2019/20. Därtill finns en pipeline av beslutade nystarter som säkrar en ökning på 10-15 enheter även 2020/21”, skriver Academedia.

Enligt bolaget finns en betydande tillväxtpotential driven av att flera länder nu aktivt bygger ut offentligt finansierad förskola.

“Tillgången till förskola av hög kvalitet är helt avgörande för länders hållbara utveckling och tillväxt där förskolan bidrar till ökad jämlikhet, ökat arbetskraftsutbud och försörjningskraft samtidigt som det lägger grunden till fortsatt utbildning och ett livslångt lärande”, heter det.

“Vår nordiska förskolemodell, som bygger på en kombination av omsorg och lärande, uppskattas i Tyskland och vi ser goda möjligheter till fortsatt utveckling i Tyskland och övriga Europa. Genom att samla alla förskolor under ett tak ökar vi fokus och skalbarheten i erbjudandet”, säger Academedias vd Marcus Strömberg som inledningsvis kommer att leda det nya segmentet.

Under 2020 ska en ny segmentschef sökas. I övrigt kvarstår Veronica Rörsgård som chef för förskolor Sverige, Marit Lambrechts som chef för förskolor Norge och Kristofer Hammar som chef för förskolor Tyskland.

Som en konsekvens av renodlingen bildar Academedias grundskolor ett eget segment under ledning av Jens Eriksson som även leder gymnasiesegmentet.

“Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att det behövs ett stort antal grund- och gymnasieskolplatser under den kommande femårsperioden. Syftet med att ha en gemensam ledning för de två segmenten är att ta tillvara de synergier som finns mellan de svenska skolverksamheterna. På kort sikt består synergierna främst av ledning och samordning av verksamhetsstaber och uppgår till cirka 5 miljoner kronor 2019/20. På lång sikt eftersträvas en större utvecklingskraft där målet är att utveckla framtidens skola genom att sätta nya standarder och inta en mer offensiv roll i utvecklingen av moderna pedagogiska verktyg och metoder. På så sätt ska en högre omsättningstillväxt och marginal uppnås”, resonerar Academedia.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här