Active Biotech minskar förlusten

Forskningsbolaget Active Biotech minskade förlusten i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Active Biotech
Omsättningen uppgick till 0 kronor (0,9).

Rörelseresultatet blev -8,3 miljoner kronor (-9,3).

Resultatet efter skatt blev -8,2 miljoner kronor (-9,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,06).

”Vi fokuserar för närvarande på utvecklingen av tasquinimod för behandling av multipelt myelom och laquinimod för behandling av inflammatoriska och neovaskulära ögonsjukdomar”, uppger bolagets VD Helén Tuvesson.

Active Biotechs styrelse har i dag beslutat att föreslå en nyemission, för att säkerställa finansiering av de pågående projekten för de kommande två åren.

Active Biotech, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0 0,9
Rörelseresultat -8,3 -9,3
Nettoresultat -8,2 -9,3
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,06