Akelius ökade alla poster utan sista raden i Q3-rapporten

Fastighetsbolaget Akelius redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget har sålt av en stor del av sina fastigheter under kvartalet vilket kan påverka resultatet.
Roger Aklius
Roger Akelius. Foto: Emelie Asplund
Hyresintäkterna uppgick till 127 miljoner euro (118), en ökning med 7,6 procent mot föregående år.

”Tillväxten i hyresintäkter för jämförbara fastigheter ökade med 2,8 procent under det senaste kvartalet.COVID-19 fortsätter att påverka ränteintäkter, för tillfället till sjunkande grad. Akelius har medgivit temporära hyreslättnader, särskilt i USA och i London. Lägre vakans, köp och en engångseffekt av hyresregleringarna i Berlin påverkade hyrestillväxten positivt”, kommenterar VD Ralf Spann.

Driftnettot uppgick till 72 miljoner euro (68), en ökning med 5,9% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 65 miljoner euro (59), en ökning med 10,2% mot föregående år.

Resultatet före skatt var -38 miljoner euro (-12).

Resultatet efter skatt blev -39 miljoner euro (-7). Inkluderat periodens resultat för de avvecklade fastigheterna skulle samma siffra vara 907.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 euro (0,00).

Belåningsgraden har sjunkit till 37%  (39) under 2021, och den förväntas sjunka ytterligare under fjärde kvartalet.

Akelius, MEUR Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 127 118 7,6%
Driftöverskott 72 68 5,9%
Förvaltningsresultat 65 59 10,2%
Resultat före skatt -38 -12
Nettoresultat -39 -7
Resultat per aktie, EUR -0,01 0,00