Aktiviteten i ekonomin fortsätter uppåt

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter uppåt efter vändningen i somras. Det visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator.

I augusti ökade aktiviteten i den svenska ekonomin med 0,7%, säsongsrensat och jämfört med föregående månad. Månaden är den tredje i följd med positiv utveckling i ekonomins aktivitet.

“Återhämtningen i ekonomin ser ut att fortsätta under augusti, men i långsammare takt än under föregående två månader”, säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

Samtidigt var aktiviteten i ekonomin 4,0% lägre i augusti 2020 än i augusti 2019, i kalenderkorrigerad volym. Nedgången i i årstakt tillskrivs främst hushållens konsumtion på användningssidan. På produktionssidan förklaras nedgången framförallt av lägre produktion i tjänstesektorn.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här