Alfa Laval klart bättre än väntat

Industribolaget Alfa Laval redovisar en andra kvartalsrapport som slår prognoserna på samtliga punkter. Bolagets kassaflöde stärktes rejält jämfört med året innan.
Alfa Laval logo

Alfa Lavals omsättning sjönk 7,8 procent till 10 455 miljoner kronor (11 339). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 9 381.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 802 miljoner kronor (1 870), väntat 1 407.

Rörelseresultatet blev 1 580 miljoner kronor (1 808), väntat rörelseresultat var 1 137. Rörelsemarginalen var 15,1 procent (15,9).

Resultatet före skatt var 1 720 miljoner kronor (1 832), analytikerkonsensus 1 127.

Resultatet efter skatt blev 1 296 miljoner kronor (1 412), analytikerkonsensus 812.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 844 miljoner kronor (609).

Orderingången landade på 9 749 miljoner kronor (10 025), vilket är 13 procent högre än analytikerkonsensus.

”Orderingången under det andra kvartalet var på ungefär samma nivå som föregående år, trots att marknadssituationen var utmanande inom många områden. Efterfrågan inom Food & Water-divisionen var stabil med stark tillväxt inom avloppsvatten och bioteknologiapplikationer. Energy-divisionen bokade flera stora order beroende på en stark projektpipeline, men mötte lägre efterfrågan inom service och delar av olja- och gasapplikationerna. Sekventiellt minskade orderingången i Marine-divisionen beroende på en mycket låg takt i varvskontrakteringen, svårigheter att genomföra arbete med servicereparationer och svag efterfrågan på Alfa Laval PureSOx”, säger vd Tom Erixon i rapporten.

Bolaget kom på grund av den extrema marknadsosäkerheten att lansera ett kortsiktigt besparingsprogram i mars. Det fokuserades på fasta kostnader inom försäljning och administration. Resultat från det blev besparingar på ungefär 325 miljoner kronor under kvartalet.

”Eftersom efterfrågan i marknaden nu uppfattas ha stabiliserats på en låg nivå, kommer bolaget stegvis att återvända till ett mer normalt driftläge med en ökad försäljningsaktivitet. Effekten av kostnadsbesparingsprogrammet bedöms därför minska gradvis under resten av 2020”, säger vd Erixon.

Under utsikter skriver bolaget att ”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet”.

Detta är en upprevidering från tidigare prognos i april när bolaget trodde att efterfrågan i tredje kvartalet skulle bli lägre än jämfört med andra kvartalet.

Alfa Laval, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Orderingång 9 749 8 655 12,6% 10 025 -2,8%
Nettoomsättning 10 455 9 381 11,4% 11 339 -7,8%
EBITA, justerat 1 802 1 407 28,1% 1 870 -3,6%
Rörelseresultat 1 580 1 137 39,0% 1 808 -12,6%
Rörelsemarginal 15,1% 12,1% 15,9%
Resultat före skatt 1 720 1 127 52,6% 1 832 -6,1%
Nettoresultat 1 296 812 59,6% 1 412 -8,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 844 609 367,0%

Konsensusdata från Factset