Alfa Lavals orderingång starkare än väntat – ser något lägre efterfrågan i tredje kvartalet

Industribolaget Alfa Laval redovisar en omsättning i linje med förväntat samtidigt som orderingången kom in starkare än väntat. Framöver spår bolaget något lägre efterfrågan i tredje kvartalet.
Alfa Laval
Foto: Johan Nilsson/TT
Omsättningen sjönk 4,6 % till 9 975 miljoner kronor (10 455). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 9 907.

Orderingången landade på 12 183 miljoner kronor (9 749), vilket är 15 % högre än analytikerkonsensus. I verksamhetsdivisionen Food & Water var orderingången rekordhög.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 738 miljoner kronor (1 802), väntat 1 688.

Rörelseresultatet blev 1 344 miljoner kronor (1 580). Rörelsemarginalen var 13,5 % (15,1).

Resultatet före skatt var 1 231 miljoner kronor (1 414).

Resultatet efter skatt blev 985 miljoner kronor (1 055).

Resultat per aktie hamnade på 2,32 kronor (2,49).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 421 miljoner kronor (2 844).

Alfa Lavals vd Tom Erixon uppger att samtliga verksamhetsdivisioner upplevt en stark ordertillväxt. Samtidigt stärktes den justerade ebitda-marginalen till följd av produktivitetsförbättringar och bolagets omstruktureringsprogram.

I det tredje kvartalet väntas efterfrågan bli något lägre än i det andra, bolaget ser kortsiktiga utmaningar inom försörjningskedjan som kan påverka faktureringen under resterande del av året.

”Efterfrågan förväntas vara stabil på den nuvarande nivån, med en normal säsongsmässig nedgång under det tredje kvartalet. Som ett resultat av den högam orderingången under de senaste månaderna i kombination med globala materialoch fraktbegränsningar ser vi redan nu vissa kortsiktiga utmaningar inom försörjningskedjan, som kan påverka faktureringen under det andra halvåret 2021”, skriver Erixon.

Alfa Laval, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Orderingång 12 183 10 574 15,2% 9 749 25,0%
Nettoomsättning 9 975 9 907 0,7% 10 455 -4,6%
EBITA, justerat 1 738 1 688 3,0% 1 802 -3,6%
Rörelseresultat 1 344 1 580 -14,9%
Rörelsemarginal 13,5% 15,1%
Resultat före skatt 1 231 1 414 -12,9%
Nettoresultat 985 1 055 -6,6%
Resultat per aktie, kronor 2,32 2,49 -6,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 421 2 844 -50,0%

Konsensusdata från Factset

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.