Alimak minskar omsättning men ökar rörelseresultat under andra kvartalet

Hissbolaget Alimak redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade samtidigt.
Alimak
Foto: Alimak

”Under kvartalet fortsatte valutaomräkningseffekter att påverka rapporterad orderingång, intäkter och resultat negativt”, konstaterar vd Ole Kristian Jødahl.

Han beskriver vidare att den organiska orderingången och intäkterna fortsatte att återhämta sig under kvartalet och att tjänster fortsätter att vara en viktig bidragande tillväxtfaktor.

”Vi ser tydliga tecken på ökad affärsaktivitet i de flesta av våra segment och förväntar oss att
efterfrågan kommer att fortsätta att gradvis förbättras under de kommande kvartalen. Marginalerna har förbättrats i alla divisioner i enlighet med plan.”

Orderingången landade på 915 miljoner kronor (962), en minskning med 4,9 % mot föregående år. Organiskt var det en ökning med 1 % och exkluderat Tower Internals i Wind där bolaget träder ut var den organiska tillväxten 5 %.

Omsättningen sjönk 2,5 % till 951,3 miljoner kronor (975,7), med en organisk ökning på 4 %. Exklusive Tower Internals i Wind var den organiska tillväxten 8 %.

Ebita-resultat blev 126 miljoner kronor (87), med en ebita-marginal på 13,2 % (8,9).

Rörelseresultatet blev 116,9 miljoner kronor (74,1), med en rörelsemarginal på 12,3 % (7,6).

Resultatet efter skatt blev 78,3 miljoner kronor (50,6), en ökning med 54,7 % mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,45 kronor (0,94), vilket innebär en ökning med 54,3 % mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 150,9 miljoner kronor (123,5).

Alimak, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Orderingång 915 962 -4,9%
Nettoomsättning 951,3 975,7 -2,5%
EBITA 126 87 44,8%
EBITA-marginal 13,2% 8,9%
Rörelseresultat 116,9 74,1 57,8%
Rörelsemarginal 12,3% 7,6%
Nettoresultat 78,3 50,6 54,7%
Resultat per aktie, kronor 1,45 0,94 54,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 150,9 123,5 22,2%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.