Alla Börsplus analyser vecka 22

Analyser av: BTS Group, Novotek, John Mattson, Motion Display, Tingsvalet, Diadrom, Elekta samt råduppföljning, utdelningsportföljen och Börsplus portfölj.

BTS Group

Konsultbolaget BTS växer fint med stigande marginaler. Detta har aktiemarknaden tagit fasta på med en stark kursutveckling som följd. Finns det mer uppsida att hämta eller är det dags för vinsthemtagning?

Novotek

Novotek är ett anonymt IT-bolag som vid första anblick framstår som väldigt billigt. Men (alltför?) höga marginaler utifrån ett historiskt perspektiv gör att värderingen kanske inte är så låg trots allt.

John Mattson

Vill man vara lite elak kan man säga att det traditionsrika fastighetsbolaget kommer till börsen med nedsidan av att äga miljonprogramslägenheter – men utan den uppsida från renoveringar och hyreshöjningar som lyft bolag som Victoria Park och Hembla. Men aktien säljs till rabatt så den är nog ändå värd att teckna vid noteringen. Sista teckningsdag: 190603

Motion Display

2018 var ett rekordår för Uppsalabolaget Motion Display som är verksamma inom digital skyltning för butiker. Inledningen på 2019 var däremot inte speciellt bra. Är aktien köpvärd eller finns risk för fortsatt kursfall?

Tingsvalvet

Datorspelsbolaget levererar ännu ett starkt kvartal med rekordresultat och ett nytt förvärv. Det är mest värderingen på aktien som får oss att tveka. Sista teckningsdag: 190531

Diadrom

Göteborgsbolaget Diadrom är ett konsultbolag verksamma inom diagnostik av högteknologiska produkter. 2018 blev ett mellanår för bolaget. Är värderingen tillräckligt attraktiv för att locka till köp?

Elekta

Efter en svacka avslutade medicinteknikbolaget Elekta sitt räkenskapsår starkt. Den stora potentialen i bolaget ligger fortfarande några år fram i tiden.

Råduppföljning

Utdelningsportföljen

Börsplus portfölj

Du tjänar mer på analys från SvD Börsplus

Prenumeranter har full tillgång till:OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.