8 januari

Alla pilar pekar uppåt

Nordnet ska växa i hela Norden och kunderna ska lockas från storbankerna, säger VD Lars-Åke Norling som alltid velat ge mer teknik åt folket.
Nätmäklaren Nordnet grundades 1996 som ett dotterbolag inom Öhmangruppen. I bild syns bolagets VD sedan 2019, Lars-Åke Norling. Han har mer än 20 års erfarenhet inom teknologi, media och telekom och var tidigare investeringsansvarig inom det området på Kinnevik.

Västerås-sonen Lars-Åke Norlings Nordnet-resa har börjat bra. Alla pilar pekar uppåt. Sedan börsintroduktionen den 25 november är Nordnet-aktien upp drygt 15% jämfört med introduktionskursen på 96 kronor.

Senaste kvartalsrapporten avslöjar en tillväxt i intäkterna under årets första tre kvartal om 67% samtidigt som rörelsekostnaderna minskade med 1%.

Antalet kunder har ökat med 31 procent de senaste tolv månaderna och uppgår nu till cirka 1,2 miljoner. Samtidigt är nettosparandet drygt 70 miljarder hittills i år, och det totala sparkapitalet vid slutet av november uppgår till 533 miljarder.

”Det är inte så att kunder bara öppnar konton, de för också över pengar från sina traditionella banker”, säger Lars-Åke Norling på distinkt västmanländska.

Det blänker till i Norlings glasögonglas när han rör sig en smula i kontorsstolen. Datorns kameraöga fångar upp det. Han befinner sig på huvudkontoret på Kungsholmen, bara någon dryg kilometer från Affärsvärldens redaktion. Men intervjun sker via Zoom. Sverige har som många andra länder drabbats av corona-pandemins andra våg och social distans är comme-il-faut.

Covid-19 förresten – hur krasst det än låter och utan att negligera allt lidande som pandemin givit upphov till – har den faktiskt inneburit en ekonomisk jackpot för Nordnet, dess ägare, tidigare ägare och ledning.

Vi ska återvända till såväl corona-effekten som turbulensen lite längre fram. Men först – här är Lars-Åke Norlings visioner för börsnoterade Nordnet:

Lars-Åke Norling. Foto: Pressfoto

Vill fortsätta tillväxtresan i Norden

”Vår huvudfokus är att fortsätta bygga på världens bästa plattform för sparande och investeringar och det är något som vi jobbar hårt med varje dag”, säger Norling och fortsätter:

“Det handlar om allt ifrån att lägga till nya funktioner i vår app och vår webb, lansera nya sparprodukter och att automatisera alla våra kundresor. Exempelvis har vi nu lanserat en helt digital bolåneresa. Allt sker digitalt – från det att kunden ansöker om bolån till dess att kunden skriver på skuldebrevet. Det innebär korta ledtider för kunden och vi sparar kostnader.”

Nordnet gav sig in på bolånemarknaden 2016 och för kunder som är hyggligt välsituerade kan internetbankens bolån bli en god affär.

Räntenivån beskrivs som färdigförhandlad och klar och baseras på hur mycket kapital kunden har på plattformen. Den som har tio miljoner eller mer får den bästa räntan på 79 punkter. Den som sparar mellan 5 och 10 miljoner erbjuds en ränta om 99 punkter.

I april i år breddades Nordnets bolåneerbjudande till att omfatta samtliga kundtyper, utan motkrav på sparkapital eller övrigt engagemang hos Nordnet. Dessa lån erbjuds i samarbete med bolåneinstitutet Stabelo, som också är kreditgivare.

När Stabelo-samarbetet presenterades förklarade Sverigechefen Martin Ringberg att ”de stora aktörerna behöver utmanas med ännu större kraft och hastighet.”

Men några planer på att bli en stor aktör på bolånemarknaden har man inte.

”Vi har vissa komplementära låneprodukter och bolån är en av dem. Men det handlar mer om att stödja kärnaffären”, säger Lars-Åke Norling.

När det gäller kärnaffären – sparande och investeringar – är ambitionerna så mycket större.

”Vi är ju den ledande digitala plattformen för sparande och investeringar i Norden idag. Vi är nummer ett i Norge, Danmark och Finland och nummer två i Sverige. Och vi vill fortsätta vår starka tillväxtresa i Norden.”

Tillväxtpotentialen bedöms som stor.

”Trots att vi är den ledande digitala plattformen i Norden har vi än så länge bara 4 procents marknadsandel av sparmarknaden i regionen. Så möjligheten att växa är stor.”

Och kunderna ska framför allt tas från storbankerna.

”Det pågår något som man nästan kan kalla för ett strukturellt skifte. Kunder lämnar de traditionella bankerna när det gäller sparande och investeringar och går över till digitala plattformar. Så det är från storbankerna de flesta av våra kunder kommer.”

Ser det likadant ut i alla nordiska länder?

”Trenden att kunder går från storbanker till digitala plattformar ser vi i alla nordiska länder. Däremot ser konkurrensen från de digitala aktörerna lite olika ut. I Sverige har vi Avanza, i Norge är det framför allt Pareto, i Danmark och Finland är det Saxo bank.”

Hur stor marknadsandel i Norden har ni om fem år?

”Vi har en större marknadsandel.”

Nordic Capitals klipp

Enligt såväl största ägaren Öhman som VD Lars-Åke Norling lades grunden till den senaste tidens tillväxt under de år som Nordnet var onoterat.

2016 köpte Öhman och riskkapitalbolaget Nordic Capital ut internetbanken från börsen med argumentet att stora it-investeringar krävdes, och att stora investeringar gjordes bäst i en onoterad miljö.

Notan för investeringarna slutade på nästan 800 miljoner kronor.

”Satsningarna i plattformen har lett till en kraftigt förbättrad kundupplevelse men också en bättre skalbarhet i vår affär. Så vi kan ta in ett stort antal nya kunder på plattformen utan att det ökar våra kostnader”, säger Lars-Åke Norling.

Nordnet har alltså renoverats på längden och tvären och internetbanken befinner sig utan tvekan i sitt livs form. Men även om man ser till det kortsiktiga ekonomiska utfallet av investeringen kan man konstatera att det var väl använda pengar.

Öhman och Nordic Capital köpte ut Nordnet för 6,7 miljarder kronor vilket kan jämföras med dagens värdering på 28 miljarder.

Affären utgör således ett klipp för Nordic Capital som i samband med börsintroduktionen sålde av större delen av sitt ägande och minskade från 41 till 9 procent av bolaget.

“Succession bästa tv-serien”

 • Namn: Lars-Åke Norling
 • Födelseår: 1968
 • Uppvuxen i: Västerås
 • Familj: Fru och två barn
 • Bor: I västra Stockholm
 • Dold talang: Grilla, mycket av matlagningen sommartid sker utomhus.
 • Detta vet de flesta inte om mig: Tränar varje dag, framförallt cykel och löpning
 • Bästa resmål: Sydostasien, gillar verkligen den regionen efter att ha jobbat där i fyra år
 • Största rädsla: Försämrad hälsa, för egen del eller för någon som står mig nära
 • Bästa tv-program/serie: ”Succession” på HBO
 • Favoritmaträtt: Grillad fisk
 • Mest stolt över: Att jag via Bredbandsbolaget och Telenor varit delaktig i att Sverige har en av världens bästa fasta och mobila kommunikationsinfrastrukturer, samt börsnoteringen av Nordnet.

Dinkelspiels aktier värda 6 miljarder

Men även släkten Dinkelspiel, som äger Nordnet via såväl Öhman Intressenter som direkt, har anledning att känna sig nöjd. Sfärens aktier värderas idag till cirka 6 miljarder kronor.

Man kan också konstatera att Lars-Åke Norlings beslut att tacka ja till VD-jobbet har lönat sig i ekonomiska termer. I samband med att han rekryterades blev han erbjuden att ta del av ett aktieprogram. Idag, efter den lyckade noteringen, är hans aktieinnehav värt drygt 330 miljoner kronor. Samtidigt vill varken Norling eller Öhmans ordförande Tom Dinkelspiel avslöja hur mycket Norling själv satsade, något som Dagens Industri tidigare uppmärksammat.

”När jag klev på trodde jag verkligen på Nordnet och den transformationsresa bolaget befann sig i. Jag har investerat ett större belopp i ett aktieprogram och nu utvecklades det bra. Men det kunde ha gått åt andra hållet också, så jag tog en betydande risk”, säger Lars-Åke Norling till Affärsvärlden.

Men hur mycket ”åt andra hållet” kunde det egentligen ha gått? I vilket skick befann sig Nordnet i när Norling klev på tåget den 1 september 2019 – för bara drygt ett år sedan.

Då hade Nordnet genomgått en ganska turbulent tid – och kommit ut på andra sidan.

Strömhopp från banken

Men för att börja med turbulensen. När Öhmangruppen och Nordic Capital köpt ut internetbanken från börsen och det var dags för den stora renoveringen, byttes dåvarande vd Håkan Nyberg ut mot nyrekryteringen Peter Dahlgren. Den senare kom närmast från en chefspost på SEB där han också hade varit medlem av den verkställande ledningen.

Men giftermålet mellan Nordnet och Peter Dahlgren blev mindre lyckat. När Dahlgren fick sparken 17 månader senare hade en rad tunga chefer hoppat av i en mer eller mindre tyst protest. Det rörde sig om marknads- och analyschefen, it-chefen, Sverigechefen, personalchefen, marknads- och försäljningschefen och sparekonomen Joakim Bornold.

Men enligt en artikel i SvD Näringsliv var det inte bara chefsavhoppen som till slut fick Nordnets styrelse att be om skilsmässa. Det berodde även på missnöje med vissa affärsbeslut.

Enligt tidningen hade det också talats om vänskapskorruption mellan skål och vägg när Peter Dahlgren rekryterat ett antal nya toppchefer bland sina gamla kompisar från SEB.

Men när Dahlgren fick gå ersattes han av Anders Danielsson, som den förre rekryterat från just SEB.

Danielsson fungerade som tillförordnad VD till dess att en mer permanent lösning i form av Lars-Åke Norling vaskats fram. Och gjorde det dessutom bra, enligt uppgifter till Affärsvärlden.

”Anders Danielsson har haft en nyckelroll i förändringen av Nordnet. Han är bra på att organisera, göra förändringar och prioritera”, säger en källa med insyn till Affärsvärlden.

Även andra rekryteringar som Peter Dahlgren gjort ser ut att ha varit lyckosamma. Som Sverigechefen Martin Ringberg och affärsutvecklingschefen Rasmus Järborg som båda sitter i koncernledningen.

Under Danielssons tid tillkom ytterligare en nyckelperson i dagens Nordnet, nämligen IT-chefen Ronnie Bodinger som var med och byggde upp Avanza.

Situationen i Nordnet var sålunda ganska stabil när Lars-Åke Norling klev in genom dörren i september 2019.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Corona vinstlott för Nordnet

Och bara några månader senare slog corona-pandemin till – något som faktiskt blev en ekonomisk vinstlott för de inblandade.

”Värderingen hade ju aldrig legat på den här nivån utan corona. Det måste ju faktiskt alla erkänna. Nordnets siffor exploderade det här året i form av intäkter, vinster och nya kunder”, säger Joakim Bornold, sparekonomen som alltså hoppade av från Nordnet under Peter Dahlgrens regim.

”Corona har orsakat en extremt volatil börs, omsättningen på börsen har dragit iväg och inte minst handlar privatpersoner – Nordnets och Avanzas kundbas – väldigt mycket aktier och derivat.”

Det har gynnat såväl Nordnet som konkurrenten Avanza som får en stor del av sina intäkter från transaktioner.

”En trend man också sett över hela västvärlden är att många privatpersoner som suttit hemma och jobbat har börjat handlat med aktier på dagarna”, säger Joakim Bornold.

Alla stjärnor står alltså rätt för Nordnet när börsresan precis har tagit fart. Men vem är det egentligen som håller i rodret? Vem är den snart 52-årige Lars-Åke Norling?

”Jag är uppvuxen i Västerås. Min pappa var ingenjör och mamma var tandreglerare så jag växte upp i en miljö där utbildning var en naturlig del. Men jag har aldrig upplevt det som ett krav. Jag har också alltid varit intresserad av skolan – av att lära mig.”

Det blev också ett antal examina – magisterexamen i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, magisterexamen i Systems Engineering vid Case Western Reserve University i USA och civilingenjörsprogrammet teknisk fysik vid Uppsala universitet.

Karriären inleddes i början på 1990-talet med ett traineeprogram på ABB och sedermera jobb som internkonsult på Ericsson, främst inom telekombolagets huvudområde nätverk.

Men detta var under slutet av IT-boomen. Större chanstagningar lockade och 1999 blev Lars-Åke Norling en av de allra första anställda på Bredbandsbolaget.

”Jag var teknikchef och i början på 2000-talet levererade vi fiber till hemmet, det vill säga riktigt bredband åt folket. Vi drog igång fiberracet väldigt tidigt och det gör också att Sverige är ett av de mest ”fibrerade” länderna i världen.”

När norska telekomoperatören Telenor köpte Bredbandsbolaget 2005 följde Norling med som teknikchef. Fyra år senare hade han avancerat till VD för Telenor Sverige.

”På Telenor-tiden var jag med och rullade ut ett av världens första nationella – och största – riktiga mobila bredbandsnät med 4G-tekniken.”

Men Lars-Åke Norling har svårt att tacka nej till utmaningar och när han 2014 fick erbjudandet att bli vd för Telenors noterade dotterbolag i Malaysia, Digi, beslutade han sig för att tacka ja.

”Man kom till en helt ny miljö, en ny kultur, och jag klev definitivt utanför min bekvämlighetszon.”

Flyttade till Bangkok

Ett drygt år senare gick flyttlasset till Bangkok och i tre år var Norling vd för Dtac, den tredje största telekomoperatören i Thailand.

”Det var en stark upplevelse – ett verkligt äventyr för både mig och familjen. Sydostasien är en väldigt spännande region, det är stark tillväxt och stor framåtanda.”

Vad är det som driver dig? Handlar det om medvetna karriärval – att klättra i graderna?

”Det som drivit mig är att jobba med saker som verkligen är till nytta, som gör skillnad för människor – för alla människor men också för mig. Jag menar, jag ville också ha fiber till hemmet. Jag ville också ha mobilt bredband.”Efter närmare två decennier inom telekom-branschen, dök en möjlighet upp att prova något nytt. Georgi Ganev, numera VD på Kinnevik, var en bekant sedan Telenor-tiden. Och i mars 2018 kablades ett pressmeddelande ut där Lars-Åke Norling välkomnades in i Stenbeckssfären.

”Jag är mycket glad att Lars-Åke kommer ansluta till Kinnevik som Investment Director och leda investeringarna inom Kinneviks kärnsektor TMT”, sa Georgi Ganev i en kommentar.

Men tiden som Kinneviks investeringschef och sektoransvarig för teknik, medier och telekom, blev relativt kort.

En månad efter att Lars-Åke Norling de facto tillträtt tjänsten på Kinnevik, fick Peter Dahlgren gå från Nordnet. Då började också en headhuntingfirma leta efter efterträdare på uppdrag av internetbankens ägare Öhman.

”Först var det en headhuntingfirma. Men sedan hörde Tom Dinkelspiel av sig ganska snart”, säger Norling.

Lars-Åke Norling

Du gick från Stenbeckssfären till Öhmansfären snedstreck Dinkelspiel-familjen. Känner du att du gick från en kultur till en annan? Skiljer det sig mycket?

”Både Stenbecks och Dinkelspiels är väldigt entreprenöriella. Båda är också fokuserade på digitala verksamheter. Och jag gillar att jobba med digitala bolag”, säger Lars-Åke Norling och fortsätter:

”Jag har alltid jobbat för företag som verkligen vill växa, utvecklas och bryta ny mark. Bredbandsbolaget, Telenor, Kinnevik och nu Nordnet – i alla dessa bolag har jag känt den här entreprenörsandan.”

Det här är inte första gången du är vd. Hur är du som chef?

”Jag är bra på att sätta en riktning – vart vi ska någonstans – men också på att säkra att vi får jobbet gjort. I slutändan är det viktigt att vi levererar.”

Är du bra på att delegera eller är du detaljstyrande?

”Jag kan delegera – man kan inte göra allting själv. Samtidigt vill jag ha koll på både helhet och detaljer.”

Lars-Åke Norling tystnar några sekunder innan han fortsätter:

”Sedan är jag nog ganska enkel att ha att göra med. Jag gillar att ha högt i tak. Platta organisationer, öppna diskussioner. Med mig är det litegrann så att du får vad du ser.”

Du säger att du vill göra människors liv bättre med teknik. Hur gör du det i din roll på Nordnet?

”Vi är här för att demokratisera sparande och investeringar. Det gör vi genom innovation och genom att utmana storbankerna framför allt. Vi ger spararna de produkter och den information de behöver för att lyckas med sitt sparande. Och det genomsyrar allt vi gör.”  Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här