American Express gjorde högre vinst än väntat

Amerikanska kortjätten American Express redovisar minskande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan medan resultatet per aktie kom in en bra bit högre än konsensus. Det var dock betydligt lägre än samma period för ett år sedan

De totala intäkterna uppgick till 7,7 miljarder dollar (10,8), vilket var sämre än väntat (7,9).

Nettoresultatet blev 0,26 miljarder dollar (1,7).

Resultatet per aktie blev 0,29 dollar (2,07). Här låg konsensus på 0,13 dollar.

American Express, BUSD Q2-2020 Q2-2019
Intäkter 7,7 10,8
Nettoresultat 0,26 1,7
Resultat per aktie, USD 0,29 2,07