Amerikansk sysselsättning under förväntan – dollarn svagare

Den amerikanska dollarn blev initialt något svagare mot euron efter publiceringen av sysselsättningsrapporten för november. 10-årsräntan var stabil.

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mindre än väntat i november. Antalet sysselsatta ökade med 210 000 personer, vilket var klart lägre än den väntade ökningen med 550 000 enligt Bloomberg. Siffran för oktober reviderades upp något.

USA november, 2021 Konsensus oktober, 2021 Reviderad
Sysselsättning 210 000 550 000 531 000 546 000

Konsensusdata från Bloomberg

Arbetslösheten landade samtidigt på 4,2% i november, vilket var klart lägre än väntade 4,5% . I oktober var arbetslösheten 4,6%. Deltagandegraden steg till 61,8%, vilket var något högre än väntade 61,7%. I oktober låg nivån på 61,6%. Timlönerna steg mindre än väntat med 4,8% på årsbasis, vilket var samma nivå som i oktober.Vid 14.34-tiden noterades EUR/USD till 1,1321, att jämföra med 1,1295 fem minuter tidigare.

Räntan på den tioåriga obligationen handlades till 1,4257 procent, att jämföra med 1,4291 fem minuter tidigare.

USA, % november, 2021 Konsensus oktober, 2021
Arbetslöshet 4,2 4,5 4,6

Konsensusdata från Bloomberg