Amerikanska teknikjättar i motangrepp mot fransk techskatt

Flera av de stora amerikanska techbolag, som ofta kritiserats av USA:s president Donald Trump, kommer på måndagen att avge vittnesmål i kongressen till förmån för Vita husets planer på att straffbeskatta Frankrike, ett motangrepp för den så kallade techskatt som landet aviserat.

Google, Facebook och Amazon har alla ställt sig bakom Donald Trumps planer på att bestraffa Frankrike, vars skatt på 3 procent av globala techbolag med försäljning överstigande 750 miljoner euro eller digital försäljning på minst 25 miljoner i Frankrike. Ett lagförslag för att möjliggöra beskattningen undertecknades av landets president, Emmanuel Macron, i juli i år. Donald Trump utlovade repressalier redan inför beslutet.

Google anser att digitalskatten är ”en skarp gir bort från sedan länge etablerade skatteregler, en gir som enbart riktar in sig på en undergrupp av företag”, uppger bolaget enligt ett på förhand inlämnat manus.

Frågan har även tidigare gett en sällsynt samsyn mellan politiker från båda sidor av den amerikanska senaten gällande kärnfrågan att bevara så mycket av den beskattningsbara andelen av bolagens vinster som möjligt till USA, till bland annat EU-ländernas förtret.

Beskattningen av techbolagens försäljning i andra länder har kommit att bli en ny front i de pågående handelskonflikterna mellan USA och flera andra länder. I frågan har EU redan utfärdat böter mot Google samt fördjupat granskningsinsatserna mot e-handelsgiganten Amazon. Sedan tidigare har också Microsoft och Facebook straffats för marknadsstörande aktiviteter respektive användardatamissbruk.

Parallellt med det unilaterala beskattningsåtgärderna pågår också en större debatt gällande hur techbolagen ska beskattas. En pakt mellan 130 länder väntas kunna ge ett ramverk redan under nästa år, rapporterar Bloomberg.

Ett argument för digitalskatten som ofta har lyfts fram av icke-amerikanska myndigheter gör gällande att lokala aktörer missgynnats skatteteoretiskt av en konkurrensmässig snedvridning gentemot de amerikanska dominanterna.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.