Analytiker: Duvaktigt besked från Riksbanken

Att Riksbanken inte ser några räntehöjningar under prognosperioden beskrivs som duvaktigt av såväl Nordea som SEB .
Nordeas Torbjörn Isaksson och SEB:s Olle Holmgren
Nordeas Torbjörn Isaksson och SEB:s Olle Holmgren. Foto: Nordea, Riksbanken, SEB.

Riksbanken lät under torsdagen som väntat reporäntan ligga kvar på 0,00%. Även räntebanan ligger kvar på 0,00% under hela prognosperioden, som nu inkluderar tredje kvartalet 2024.

Det fanns förväntningar om att slutpunkten på räntebanan skulle landa över nollan. Att marknaden dessutom prisade in två räntehöjningar inom prognoshorisonten gör att Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson kallar beskedet för duvaktigt. Att Riksbanken inte ser några räntehöjningar under prognosperioden understryker att en åtstramning fortsätter vara avlägsen.

”Vad banken i princip signalerar är att noll är det nya normala”, skriver han. Nordea håller fast vid prognosen om att Riksbanken håller reporäntan oförändrad under överskådlig tid.

Även SEB:s chefsstrateg Olle Holmgren och räntestrateg Lina Fransson menar att Riksbankens besked var mer duvaktigt än väntat.

”Så många som 40% av respondenterna i vår investerarenkät väntade sig att Riksbanken skulle indikera en möjlig räntehöjning i slutet av prognosperioden vilket tyder på att beskedet var något mer duvaktigt än marknadsförväntningarna”, skriver de.

Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg skriver att det faktum att reporäntebanan inte höjs trots en rejält uppreviderad syn på konjunkturen visar tydligt hur bekymrad Riksbanken är över låg inflation.

”Riksbanken tar högre inflation med en klackspark, problemet är och förblir svaga inflationsutsikter under kommande år”, skriver hon.

Swedbanks seniorekonom Knut Hallberg skriver att det penningpolitiska beslutet var i linje med bankens förväntningar.

”Tiden för en höjning av räntebanan närmar sig. Även om vi inte är där än kommer det att vara ett diskussionsämne vid kommande penningpolitiska möten under hösten (september och november)”, skriver han.