Analytiker om Ericssons kommande rapport

Ericssons marginalutveckling under andra halvåret tillsammans med ledningens kommentarer kring de finansiella målen för 2020 står i fokus då bolaget lägger fram sin rapport för det tredje kvartalet och samma dag håller en uppdatering kring strategin.

Det framgår av en rad analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför Ericssons rapport torsdagen den 17 oktober.

Investerare har tagit fasta på Ericssonchefen Börje Ekholms besked i halvårsrapporten om att strategiska kontrakt, med en initialt lägre lönsamhet, skulle påverka marginalen negativt under “några kvartal” framöver.

Sedan dess har Ericssonaktien gått ned 8,5 procent och marginaloron är fortfarande ett hett ämne.

“Vi förväntar oss att kommentarer kring framtida marginalutspädning från tidiga 5G-utbyggnader, tester och i konkurrens tagna marknadsandelar kommer att stå i fokus hos investerare och ytterligare försiktiga kommentarer av ledningen på det temat kan fortsätta att tynga aktien”, skriver Deutsche Bank i en analys.

SEB bedömer däremot att risken för negativa triggers kring Ericsson är begränsad under det andra halvåret efter den senaste tidens svaga aktiekursutveckling.

Vidare gör Ericsson en avsättning om 12 miljarder kronor som belastar tredje kvartalet. Avsättningen baseras på en bedömning om hur mycket uppgörelsen med de amerikanska myndigheterna DOJ och SEC, kring misstänkta brott mot den amerikanska mutlagstiftningen FCPA, kommer att kosta.

Exklusive avsättningen ligger snittestimatet i Infront Datas sammanställning av 18 analytikers prognoser på en justerad rörelsemarginal om 8,9 procent (7,0) tredje kvartalet och en justerad bruttomarginal på 37,1 procent (36,9).

Ericsson väntas ha gynnats av en god efterfrågan under kvartalet tillsammans med valutakurser som har utvecklats fördelaktigt för bolaget. Intäkterna väntas ha växt 4,4 procent till 56,2 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet i fjol, enligt Infront Data.

Jämfört med det andra kvartalet 2019 innebär det en försäljningsuppgång på 2,6 procent. Det kan ställas mot Ericssons egen guidning, som gjordes i rapporten för det andra kvartalet i juli, om att koncernförsäljningens säsongsberoende mellan kvartal två och tre är +3 procent baserat på genomsnittet för de senaste två åren.

SEB räknar också med att Ericsson uppdaterar sina finansiella mål för 2020, i samband med sin strategiska uppdatering på rapportdagen den 17 oktober, för att justera för förbättrade valutakurser, förvärvet av Kathrein och en förbättrad USA-marknad.

“Sammantaget räknar vi med att Ericsson guidar för ett försäljningsintervall på 235-245 miljarder kronor och en underliggande ebit-marginal på minst 10 procent”, skriver SEB.

I november i fjol höjde Ericsson sitt finansiella mål för försäljningen år 2020 till 210-220 miljarder kronor och upprepade målet om en rörelsemarginal på mer än 10 procent 2020. Det långsiktiga marginalmålet om 12 procent ska nås senast år 2022.

Ericssons rapport väntas torsdagen den 17 oktober klockan 7.00 och en telefonkonferens hålls klockan 9.00.

Senare samma dag, klockan 15-17, håller Ericsson även en “Investor Update”, en webbkonferens om bolagets övergripande strategiska inriktning och affärsutveckling.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.