Analytikerkåren drar upp vinstprognoserna för OMXS30-bolagen

Analytikerkåren har under de senaste månaderna börjat dra upp de samlade vinstprognoserna för OMXS30-bolagen för 2020 och 2021. Försäljningen har också dragits upp något under senaste månaden.
Det framgår av Finwires återkommande sammanställning av konsensusprognoser från det globala börsinformationsföretaget Factset.

De samlade vinsterna för 2020 spås uppgå till cirka 257,9 miljarder kronor vilket innebär en minskning med 19 procent mot 2019 års vinstnivå. För en månad sedan var nivån 253,7 miljarder.

För 2021 väntas cirka 338,6 miljarder i vinst vilket innebär en ökning med 31,3 procent från 2020. Noteringen för en månad sedan var 335,5 miljarder.

Den samlade försäljningen väntas falla 9,2 procent under 2020 och stiga 7,0 procent 2021.

Tabell 1 – Factset ackumulerade konsensus över försäljning och vinst för OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag, i nuläget.

Ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exkl investment, enligt Factset data Utfall senaste året Prognos innevarande år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 3 020 893 2 743 102 2 935 919
Tillväxt, år -9,20% 7,03%
Justerad nettovinst, Mkr 318 279 257 857 338 630
Tillväxt, år -18,98% 31,32%
Källa: Factset

Tabell 2 – Factset ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag – utveckling senaste året.

Ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, ex investmentbolag, enligt Factset data
Historik
2020 %-förändring 2021 %-förändring
Försäljning, Mkr
Nuvarande konsensus 2 743 102 2 935 919
1 vecka sedan 2 741 868 0,04% 2 935 691 0,01%
1 månad sedan 2 738 184 0,18% 2 929 402 0,22%
3 månader sedan 2 766 380 -0,84% 2 973 762 -1,27%
6 månader sedan 2 896 743 -5,30% 3 071 843 -4,42%
9 månader sedan 3 049 852 -10,06% 3 152 746 -6,88%
12 månader sedan 3 079 649 -10,93% 3 180 762 -7,70%
Justerad nettovinst, Mkr
Nuvarande konsensus 257 857 338 630
1 vecka sedan 257 826 0,01% 338 410 0,06%
1 månad sedan 253 651 1,66% 335 481 0,94%
3 månader sedan 251 358 2,59% 337 471 0,34%
6 månader sedan 285 550 -9,70% 357 018 -5,15%
9 månader sedan 345 683 -25,41% 382 091 -11,37%
12 månader sedan 353 056 -26,96% 387 311 -12,57%
Källa: Factset
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här