Analytikerna fortsatt mestadels positiva till Dometic efter rapport

Dometics rapport för tredje kvartalet har gjort analyshusen överlag fortsatt optimistiska till bolaget.
Två exempel är Kepler Cheuvreux och Pareto Securities som båda upprepar köp och riktkurserna 130 respektive 125 kronor. Samtidigt höjer Carnegie från behåll till köp.
Kepler beskriver rapporten som en där resultatet, orsakat av flaskhalsar i utbudet och effekter från nedstängningar, missade egna förväntningar.

Detta oroar inte mycket då analyshuset framöver räknar med att det tack vare säsongsmässigheten bör finnas ”gott om kapacitet för att leverera missade intäkter under det fjärde kvartalet och det första kvartalet”. Förväntningarna är att resultatet kommer att komma under de kommande kvartalen.

Paretos positiva syn kopplar an till att Dometic är välpositionerade att dra fördel av återförsäljarnas lageruppbyggnad på RV-marknaden och båtar. Därutöver räknar man med att bolagets kostnadsinitiativ ska belöna sig i form av snabbt förbättrade marginaler när volymerna återvänder.

Andra analyshus som uttalat sig positivt om bolaget är Carnegie som höjer till köp från behåll och Berenberg som höjer riktkursen till 125 kronor (118) med upprepat köp. ABG Sundal Collier och Morgan Stanley höjer också sina riktkurser till 110 kronor (105) respektive 71 kronor (69) men upprepar behåll och undervikt.