Antalet aktieägare ökar

Antalet aktieägare inom hushållssektorn ökade under 2020, men det finns stora skillnader i aktieägandet mellan olika inkomstgrupper. Det skriver SCB.

Under andra halvåret 2020 steg marknadsvärdet av svenska aktier noterade på svenska marknadsplatser med 1 751 miljarder kronor, vilket var en ökning med 22% jämfört med första halvåret. Under samma period steg OMX Affärsvärldens generalindex med 19%.

Vid utgången av 2020 fanns det 1 223 000 aktieägare inom hushållssektorn, en ökning med 80 000 privatpersoner för helåret. Andelen aktieägare i befolkningen steg med 0,7 procentenheter under året, till 11,1%.

Det var främst yngre privatpersoner som köpte aktier under året. För samtliga åldersgrupper mellan 18 och 54 år har andelen aktieägare ökat med minst 1 procentenhet sedan december 2019. Störst ökning står ålderskategorin 25-34 år för, med 1,7 procentenheter under 2020. Kvinnors ägarandel av totalen för åldersgruppen ökade med 0,7 procentenheter medan männens ökade med 2,5 procentenheter.

Hushållssektorns aktieförmögenhet uppgick vid utgången av 2020 till 1 186 miljarder kronor, en ökning med 230 miljarder under halvåret. Samtidigt skiljer sig aktieägandet mellan olika inkomstgrupper åt.

Den största delen, en sjättedel av aktieägarna, återfinns inom inkomstgruppen 300 000–399 999 kronor. Den inkomstgrupp där aktieägarna ökade mest procentuellt sedan första halvåret 2020, var inkomstgruppen 600 000–699 999 kronor, där antalet aktieägare ökade med 11%.

Den genomsnittliga aktieportföljen för samtliga inkomstgrupper inom hushållssektorn ökat i värde undre året. För inkomstgruppen 900 000–999 999 ligger ökningen under året på 25%. För de övriga grupperna ligger utvecklingen på 8%.