AQ Group ökar vinsten

Verkstadsbolaget AQ Group redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Foto: Chris Cross

Omsättningen sjönk 11,5% till 1 104 miljoner kronor (1 247).

Rörelseresultatet blev 975 miljoner kronor (86,7), med en rörelsemarginal på 88,3% (7,0).

Resultatet före skatt var 93 miljoner kronor (82).

Resultatet efter skatt blev 79,3 miljoner kronor (69), en ökning med 14,9% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,30 kronor (3,77), vilket innebär en ökning med 14,1% mot föregående år.

AQ Group förklarar förbättringen av rörelsemarginalen trots en krympande omsättning med följande kommentar:

”Förklaringen till detta är bra arbete under det senaste året med att sänka våra kostnader samtidigt som volymerna återhämtade sig mot slutet av perioden. Vi har även god tillväxt i kvartalet inom medicinsk teknik, marin infrastruktur, järnväg samt maskinbearbetning avkomponenter till gasturbiner”, uppger VD Anders Carlsson.

Företaget erhåll stödersättningar om 13 miljoner kronor under perioden. Justerat för dessa bidrag var marginalen 7,2%.

”Situationen kring covid-19 har varit stabil. Våra enheter har utvecklat sina arbetsmetoder för att
hantera viruset”, skriver AQ Group-chefen.

AQ Group, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 104 1 247 -11,5%
Rörelseresultat 975 86,7 1 024,6%
Rörelsemarginal 88,3% 7,0%
Resultat före skatt 93 82 13,4%
Nettoresultat 79,3 69 14,9%
Resultat per aktie, kronor 4,30 3,77 14,1%