Arbetslösheten i Sverige lägre än väntat

Säsongsrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen och arbetslösheten inte har försämrats sedan juni, skriver SCB.
Arbetslöshet

Antalet arbetslösa uppgick i november till 421 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,7%, en ökning med 0,9 procentenheter. Väntat var en arbetslöshet på 8,4%, enligt Bloomberg. Månaden innan låg arbetslösheten på 7,8%.

Säsongsrensat och utjämnat ligger arbetslöshetstalet på 8,6%, jämfört med 8,7% i oktober.

Antalet sysselsatta uppgick i november till 5 062 000, icke säsongsrensat. Det var en minskning med 78 000 personer jämfört med november 2019. Minskningen skedde bland ungdomar i åldern 15-24 år. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,1%, en minskning med 1,2 procentenheter från november 2019.

Enligt säsongsrensade och utjämnade data noterades den högsta nivån av arbetslösheten under 2020 i juni, och varken sysselsättningen eller arbetslösheten har försämrats sedan dess, skriver SCB.