Arbetslösheten på 8,9% i augusti

Arbetslösheten hamnade på 8,9% i augusti, visar säsongsrensade och utjämnade data i SCB:s månadsvisa Arbetskraftsundersökning (AKU).
Arbetslöshet, arbetslösheten
Foto: Jessica Gow/TT

I augusti var 479 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5%. Eftersom SCB har ändrat beräkningsmetod för arbetslöshetsstatistiken görs ingen jämförelse med motsvarande månad 2020.

Säsongsrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i augusti uppgick till 5 074 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9%, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021.