Arise ökar resultatet

Vindkraftsbolaget Arise minskade omsättningen men ökade resultatet i det första kvartalet.
Vindkraft
Omsättningen sjönk 38,3 procent till 50 miljoner kronor (81). Produktionen från egen vindkraftdrift uppgick till 124 GWh (103). Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.

Den genomsnittliga intäkten för egen vindkraftdrift uppgick till 314 SEK/MWh (475), fördelat på el 236 SEK/MWh (363) och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 78 SEK/MWh (112).

Ebitda-resultat blev 26 miljoner kronor (-232), med en ebitda-marginal på 52,0 procent.

Rörelseresultatet blev 7 miljoner kronor (-251), med en rörelsemarginal på 14,0 procent.

Resultatet före skatt var -7 miljoner kronor (-294). Resultatet efter skatt blev -7 miljoner kronor (-288). Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (-8,61). Operativt kassaflöde var 8 miljoner kronor (40).