Assa Abloys styrelse föreslår en andra utdelning

Låskoncernen Assa Abloys styrelse föreslår nu en andra utdelning om 1,85 kronor per aktie. Det ska klubbas igenom på en extra bolagsstämma den 24 november, enligt ett pressmeddelande.
I april beslutades om en utdelning på 2,00 kronor per aktie efter att styrelsen reviderat ner sitt ursprungliga förslag som var 3,85 kronor per aktie.

”Styrelsen gör nu bedömningen att marknadsläget och koncernens finansiella ställning medger en andra utdelning”, konstateras det.