Astra Zeneca presenterar positivt studieresultat

Lyckade resultat för Astra Zeneca i fas 3-studien DAPA-CKD.

Läkemedelsjätten Astra Zeneca meddelar att kandidaten Farxiga mött samtliga primära och sekundära ändpunkter i fas 3-studien DAPA-CKD för behandling av patienter med kronisk njursjukdom, med eller utan typ 2-diabetes. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läkemedelskandidaten uppvisade en statistiskt säkerställd och kliniskt meningsfull reduktion av njurfunktionsförsämring eller dödsrisk.

Vidare uppnåddes samtliga sekundära ändpunkter för dessa patienter. Astra Zeneca skriver att Farxiga därmed blir den första medicinen som avsevärt minskar risken för dödsfall relaterat till någon orsak inom denna patientpopulation.

Säkerhets- och tolerabilitetsprofilen för Farxiga överensstämde med tidigare resultat.

Studien omfattade 4 304 patienter i 21 länder.