Atlas Copco föreslår utdelning i fjärde kvartalet

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Justerat rörelseresultat var också högre än väntat. Bolaget räknar med att efterfrågan kvarstår på nuvarande nivå på kort sikt. Bolaget föreslår vidare utdelning med 3,50 kronor.
Atlas Copco
”Den övergripande efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förbättrades jämfört med föregående kvartal både för utrustning och service. Dock hade den pågående covid-19-pandeminen fortsatt dämpande effekt på affärsklimatet”, skriver bolaget om marknaden under tredje kvartalet.

Omsättningen sjönk 6,8% till 24 849 miljoner kronor (26 676). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 24 050.

Rörelseresultatet blev 4 760 miljoner kronor (5 843), väntat rörelseresultat var 4 780. Rörelsemarginalen var 19,2% (21,9). Resultatet inkluderar en omstruktureringskostnad på -160 miljoner kronor i affärsområdet Industriteknik samt en förändring i avsättning för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, redovisade i gruppgemensamma poster, på -101 miljoner (-37).

Justerat rörelseresultat utföll på 5 021 miljoner kronor (5 880), väntat var 4 780, med en justerad rörelsemarginal på 20,2% (22,0).

Resultatet före skatt var 4 696 miljoner kronor (5 778), analytikerkonsensus 4 691.

Resultatet efter skatt blev 3 618 miljoner kronor (4 224), analytikerkonsensus 3 582.

Resultat per aktie hamnade på 2,98 kronor (3,64).

Orderingången landade på 24 246 miljoner kronor (27 102), vilket är i linje med analytikerkonsensus.

Operativt kassaflöde var 5 143 miljoner kronor (4 643).

Styrelsen föreslår att en andra utdelning på 3,50 kronor per aktie utbetalas i det fjärde kvartalet.

Bolagets utsikter:

”Trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på Gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå”.

Bolagets tidigare marknadsutsikt på kort sikt (som publicerades den 16 juli 2020) var:

”Trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, förväntar sig Atlas Copco att den kortsiktiga efterfrågan på Gruppens produkter och service kommer att förbättras något jämfört med nivån i det andra kvartalet”.

Atlas Copco, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Orderingång 24 246 24 177 0,3% 27 102 -10,5%
Nettoomsättning 24 849 24 050 3,3% 26 676 -6,8%
Rörelseresultat 4 760 4 780 -0,4% 5 843 -18,5%
Rörelsemarginal 19,2% 19,9% 21,9%
Rörelseresultat, justerat 5 021 4 780 5,0% 5 880 -14,6%
Rörelsemarginal, justerad 20,2% 19,9% 22,0%
Resultat före skatt 4 696 4 691 0,1% 5 778 -18,7%
Nettoresultat 3 618 3 582 1,0% 4 224 -14,3%
Resultat per aktie, kronor 2,98 3,64 -18,1%

Konsensusdata från Factset