Atlas Copco höjer utdelningen

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Utdelningen föreslås att höjas.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Omsättningen sjönk 5,8% till 25 738 miljoner kronor (27 319). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 25 891. Organiska tillväxten oförändrad.

Rörelseresultatet blev 5 373 miljoner kronor (5 627), väntat rörelseresultat var 5 337. Rörelsemarginalen var 20,9% (20,6).

Justerat rörelseresultat var 5 402 miljoner kronor (5 913), väntat 5 347.

Resultatet före skatt var 5 293 miljoner kronor (5 572).

Resultatet efter skatt blev 4 196 miljoner kronor (4 331), analytikerkonsensus 3 990.

Orderingången landade på 25 868 miljoner kronor (25 625), vilket är 4% högre än analytikerkonsensus. Den organiska tillväxten var 7%.

I utdelning föreslås 7,30 kronor (7,00), väntat 7,07.

Operativt kassaflöde uppgick 6 459 miljoner kronor (5 084)

”Den övergripande efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förbättrades både jämfört med föregående kvartal och föregående år. Jämfört med föregående år ökade order för både utrustning och service i alla regioner förutom Nordamerika, där ordervolymerna minskade något”, skriver bolaget om utvecklingen i fjärde kvartalet.

Marknadsutsikter på kort sikt:

”Trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på Gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå”, skriver bolaget i rapporten. Det är samma formulering som tidigare marknadsutsikt på kort sikt som publicerades den 22 oktober 2020.

Atlas Copco, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Orderingång 25 868 24 898 3,9% 25 625 0,9%
Nettoomsättning 25 738 25 891 -0,6% 27 319 -5,8%
Rörelseresultat 5 373 5 337 0,7% 5 627 -4,5%
Rörelsemarginal 20,9% 20,6% 20,6%
Resultat före skatt 5 293 5 572 -5,0%
Nettoresultat 4 196 3 990 5,2% 4 331 -3,1%
Utdelning per aktie, kronor 7,30 7,07 3,3% 7,00 4,3%

Konsensusdata från Factset