Atrium Ljungberg minskade nettoresultatet

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg minskade intäkterna och resultatet i det fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås höjas. Substansvärdet ökade.

Hyresintäkterna uppgick till 555 miljoner kronor (644), en minskning med 13,8% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 940 miljoner kronor (1 402).

Resultatet efter skatt blev 690 miljoner kronor (1 044), en minskning med 33,9% mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar ingår med 623 miljoner kronor (686).

Coronarabatterna var under det fjärde kvartalet 4 miljoner kronor och för helåret 43 miljoner.

Resultat per aktie hamnade på 5,35 kronor (8,07).

I utdelning föreslås 5,05 kronor (5,00).

Substansvärde, EPRA NNNAV, per aktie låg på 217,95 kronor (215,12).

VD Annica Ånäs skriver i rapporten att starten på 2021 ser ganska lik ut det tuffa året 2020. Hon skriver vidare att bedömningen är att det kommer att finnas ett uppdämt behov av att träffas när pandemin släpper och landet har fått vaccination.

”Förhoppningsvis kan detta ge en ordentlig skjuts i ekonomin för både Sverige, våra hyresgäster och oss som bolag.”

Atrium Ljungberg, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 555 644 -13,8%
Resultat före skatt 940 1 402 -33,0%
Nettoresultat 690 1 044 -33,9%
Resultat per aktie, kronor 5,35 8,07 -33,7%
Substansvärde, EPRA NNNAV, per aktie, kronor 217,95 215,12 1,3%
Utdelning per aktie, kronor 5,05 5,00 1,0%