Autoliv ser ingen fordonsvändning i närtid

Bilsäkerhetsföretagets senaste kvartal kom in precis under analytikernas förväntningar. Framåt sänker Autoliv helårsguidningen och behåller dystra utsikter för fordonsmarknaden.

Autoliv redovisar ett justerat rörelseresultat och intäkter om 183 miljoner dollar respektive 2 028 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2019.

Utfallen var därmed precis under analytikernas genomsnittsförväntningar vid 185 miljoner respektive 2 032 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers prognoser.

Den justerade rörelsemarginalen blev 9,0 procent, mot förväntningar om 9,1 procent.

Längre ned i resultaträkningen blev resultatet före skatt 134 miljoner dollar. Väntat här var 159 miljoner.

“FÖRUTSER INTE NÅGON VÄNDNING I NÄRTID”

Autoliv upplevde samtidigt fortsatt utmanande marknadsförutsättningar under kvartalet och bolaget räknar inte heller med någon vändning i närtid.

“Även om takten i nedgången i fordonsproduktionen avtog något är osäkerheten fortsatt hög, marknadsprognoserna från IHS har fortsatt att sänkas och vi förutser inte någon vändning i närtid”, skriver Autolivs vd Mikael Bratt i delårsrapporten.

Vidare justerar Autoliv ned prognosen över sin egen organiska försäljningstillväxt för helåret 2019 till 1 procent, golvnivån i det senast gällande prognosintervallet 1-3 procent. Sänkningen var större än de genomsnittsförväntningar på 1,6 procent som rådde inför rapporten, enligt Infront Datas sammanställning med åtta analytiker.

Den totala förändringen i försäljningen, inklusive valutaförändringar, guidas ned till -2 procent för 2019, understigande tidigare bedömningsintervall -1 till +1 procent.

Vidare sänker Autoliv sin marginalguidning till att den justerade rörelsemarginalen för helåret 2019 nu väntas bli cirka 9 procent, golvet i tidigare prognosintervallet 9,0-9,5 procent. Denna sänkning motsvarade ungefär analytikernas genomsnittsförväntningar vid 9,1 procent, enligt Infront Data.

Bolaget upprepar prognosen att det operativa kassaflödet för 2019, exklusive engångsposter, kommer att ligga i intervallet 700-800 miljoner dollar. Däremot justeras kapitalinvesteringsprognosen för 2019 upp till i nivå med 2018. Tidigare prognos var lägre än 2018.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här