Autolivs rörelseresultat högre än väntat

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen sjönk 15,1 procent till 1 846 miljoner dollar (2 174). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 849. Den organiska tillväxten var -13 procent.

“Organiska försäljningsminskning var 11 procentenheter bättre än global fordonsproduktion. Alla regioners försäljningsutveckling var bättre än fordonsproduktionen. Orderingången var fortsatt hög vilket stärker våra möjligheter att växa snabbare än fordonsproduktionen för en längre tidsperiod”, skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev 134 miljoner dollar (173), väntat rörelseresultat var 60. Rörelsemarginalen var 7,3 procent (8,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 136 miljoner dollar (166), väntat var 83, med en justerad rörelsemarginal på 7,4 procent (7,6).

Justerat resultat per aktie blev 0,88 dollar (1,20).

Operativt kassaflöde var 156 miljoner dollar (154).

Bolaget har tidigare, den 2 april, meddelat att guidningen för 2020 dras tillbaka mot bakgrund av coronapandemin.

“Vi uppnådde ett starkt första kvartal trots den kraftiga nedgången i fordonsproduktionen och jag är nöjd med vår försäljningsutveckling, marginaler och framförallt vårt starka kassaflöde och cash conversion. Ledningsgruppen som tillsattes för att hantera situationen i Kina arbetar nu på global nivå och har agerat snabbt med lämpliga kostnadsbesparingar för att motverka mycket av motvinden från en svag fordonsproduktion”, säger vd Mikael Bratt i en kommentar.

Situationen i andra kvartalet är nu mer utmanande.

“Situationen är nu mer utmanande än i första kvartalet, eftersom kundernas fabriksstängningar nu påverkar merparten av vår verksamhet – för en okänd tidsperiod – jämfört med första kvartalets mer begränsade omfattning. Vi har dragit tillbaka våra utsikter för helåret 2020 tills effekterna av covid-19 pandemin kan bedömas tydligare”, säger Autoliv-chefen.

I Kina ses en återhämtning.

“Sedan mitten av februari har efterfrågan och produktion i Kina återhämtat sig markant och alla våra anläggningar i Kina producerar nu på normala nivåer.”

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här