Avanza ökade nettoresultatet mer än väntat

Nätmäklaren Avanza Bank redovisar intäkter som var högre än väntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar också ett högre än väntat nettoresultat.
De totala intäkterna uppgick till 575 miljoner kronor (313), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 503 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 84 miljoner kronor (53), väntat 77 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 396 miljoner kronor (163).

Nettoresultatet blev 331 miljoner kronor (138), väntat var 275 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 2,15 kronor (0,91).

Avanza, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019
Intäkter 575 503 14,3% 313
Räntenetto 84 77 9,1% 53
Rörelseresultat 396 163
Nettoresultat 331 275 20,4% 138
Resultat per aktie, kronor 2,15 0,91

Konsensusdata från Factset