Avmattning på den svenska M&A-marknaden

Trots välfyllda Private Equity-fonder och en svag, svensk krona som lockar utländska investerare, har den svenska M&A-marknaden mattats betydligt.

Det totala värdet på företagsaffärerna i Sverige kommer nära på halveras i år, jämfört med 2018 och landa på cirka 190 miljarder kronor. Det spår Baker McKenzie och Oxford Economics i en ny, gemensam rapport.

Enligt prognosen blir nedgången ännu tydligare nästa år, och först 2021 väntas det totala värdet på företagsaffärerna i Sverige öka igen.

– Att vi ser en nedgång nu, och spår lägre aktivitet nästa år, beror på en mängd osäkerhetsfaktorer som brexit, handelsfrågor som ibland eskalerar till handelskrig och en befarad lågkonjunktur, säger Anders Fast, managing partner på Baker McKenzie.

Även Jan Jensen, partner och vd på White & Case och ansvarig för Private Equity i Norden, vittnar om en viss avmattning.

– Affärsstatistiken visar en nedgång i volym på den nordiska M&A-marknaden med 30 procent under de tre första kvartalen i år jämfört med samma period förra året. Det är färre auktionsprocesser och inte lika många stora bolag som säljs, och processerna tar typiskt sett längre tid. Vi får samma signaler från M&A-rådgivare, säger han.

Att nedgången mellan innevarande och föregående år blir så pass kraftig, handlar även om tuffa jämförelsesiffror.

– Under 2017 och 2018 såg vi några mycket stora transaktioner, bland annat SCA:s och Atlas Copcos uppdelning, som drev upp värdet på företagstransaktioner. Att bolag delar upp verksamheter för att tydliggöra aktieägarvärdet har varit en global trend under fyra, fem år, och det kommer nog att fortsätta, säger Anders Fast.

Även om prognoserna pekar mot färre och mindre företagsförvärv och fusioner i år och nästa, finns det många faktorer som drar åt motsatt håll.

– Vi talar om en lågkonjunktur, men vi ser den inte riktigt ännu – även om några bolag har rapporterat lite svagare resultat för tredje kvartalet. Överlag har börsen gått bra, räntan är fortfarande låg, det finns mycket pengar i Private Equity-fonderna och den svaga, svenska kronan lockar utländska investerare att göra affärer här, säger Anders Fast.

– Jag tror vi kommer se att transaktionerna tar lite längre tid, det kan bli lite svårare för köpare och säljare att mötas, men jag tror inte på en total avmattning på transaktionsmarknaden.

Thomas Fossum, managing partner på PwC Deals, ser också att omfattande teknikskiften och digitalisering driver på förvärvsaktiviteten.

– Företag behöver till exempel komplettera avseende tjänster eller teknik och avyttra delar som ligger utanför verksamhetens kärna. En avmattning av konjunkturen skulle också kunna bidra till fler affärer framöver, speciellt i sektorer där köpare och säljare i nuläget har svårt att enas på grund av höga mulitpel-förväntningar.

Något som såväl Anders Fast som Jan Jensen tror vi kommer att se mer av framöver, är utköp från börsen.

– Vi har haft en stark våg av börsnoteringar. Nu tror jag vi kommer att få se fler börsutköp. Ett skäl är att alla bolag inte passar i en noterad miljö, säger Anders Fast.

”Fler förfrågningar om utköp”Anders Fast, vd för Baker McKenzie Stockholm, om IPO-haussen på börsen. 

Både Private Equity-fonder och industriella företag med starka balansräkningar kommer att vara aktiva.

– Antalet diskussioner om publika utköp har definitivt ökat de senaste månaderna. Och det handlar inte om någon speciell sektor, utan täcker en rad olika sektorer och branscher, säger Jan Jensen.

Även övriga Europa kommer att se en minskad aktivitet inom M&A under innevarande och nästa år, enligt Baker McKenzies och Oxford Economics rapport.

Förutom nedgången i global handel, Tysklands ekonomiska avmattning och osäkerheten kring brexit påverkas Europa av att regeringarna har ökat den regulatoriska granskningen avsevärt under 2019.

– Europas nya Kina-strategi har slagit igenom i Europa vilket lett till färre kinesiska investeringar, säger Anders Fast.

Även Sverige har formulerat en ny Kinastrategi. Den publicerades så sent som i början på oktober.

– Det här är ett regelverk som håller på att appliceras inom EU och som även Sverige kommer att behöva anpassas till. Jag tror inte att Europa kommer att bli jätteprotektionistiskt, däremot kommer kontrollen vad gäller utländska investeringar att öka. Och det är ju inte bara Kina vi pratar om, utan det är riktat mot alla utländska investerare, säger Anders Fast.

Samtidigt som aktiviteten avseende fusioner och förvärv minskar i Sverige under innevarande år och nästa, kommer börsen att fortsätta locka. Baker McKenzie och Oxford Economics prognosticerar att det totala värdet på börsnoteringarna i Sverige ökar med 16 procent i år och landar på närmare 9 miljarder kronor.

Prognoser för M&A-transaktioner, i miljarder dollar

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inrikes 3.5 25.7 22.4 7.1 7.0 9.5 10.5
Gränsöverskridande 11.9 7.5 14.2 12.5 9.6 11.9 13.2

Källa: Oxford Economics, Reuters

*Mindre skillnader i totalen beror på avrundningar.

Prognoser för IPO-transaktioner, i miljoner dollar.

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inrikes 2,815.7 2,463.8 578.6 901.5 870.4 1,368.0 1,513.6
Gränsöverskridande 263.5 49.4 223.7 27.1 26.2 117.5 130.0
Totalt 3,079.2 2,513.2 802.3 928.6 896.5 1,485.4 1,643.5

Källa: Oxford Economics, Reuters

*Mindre skillnader i totalen beror på avrundningar.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.