Axfoods rörelseresultat sämre än väntat

Dagligvarubolaget Axfood redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Vinsten var också sämre än vad analytikerna hade räknat med.
Axfoods Klas Balkow.
Axfoods VD, Klas Balkow.

Omsättningen steg 2,5 % till 13 903 miljoner kronor (13 570). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 14 016.

Rörelseresultatet blev 607 miljoner kronor (605), väntat rörelseresultat var 649. Rörelsemarginalen var 4,4 % (4,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 661 miljoner kronor (605), med en justerad rörelsemarginal på 4,8 % (4,5).

Resultatet före skatt var 574 miljoner kronor (569), analytikerkonsensus 620.

Resultatet efter skatt blev 455 miljoner kronor (446), analytikerkonsensus 502.

Resultat per aktie hamnade på 2,27 kronor (2,22).

”Jag kan med glädje konstatera att vi stänger ännu ett starkt kvartal. Trots höga jämförelsetal, en negativ kalendereffekt och den lägsta matprisinflationen på många år fortsätter Axfood att växa med en butiksomsättningstillväxt som var högre än marknadens. Dessutom växer vi snabbare än marknaden även inom e-handeln, fortsatt drivet av det av kunderna mycket uppskattade leveranssättet upphämtning i butik”, säger vd Klas Balkow.

Av Axfoods verksamheter har Eurocash med sin gränshandel varit mest påverkade av covid-19.

”Sedan mitten av juni har vi dock med de lättade reserestriktionerna sett en gradvis ökad kundtillströmning, en mycket glädjande utveckling som vi hoppas håller i sig”, säger Balkow.