Axfoods vinst högre än väntat – höjer utdelningen

Dagligvarubolaget Axfood redovisar en nettovinst för det fjärde kvartalet som överträffar förväntningarna. Det samma gäller för rörelseresultat. Omsättningen kom in i linje med förväntan. Utdelningen höjs.
Axfoods Klas Balkow.
Axfoods VD, Klas Balkow.

Omsättningen steg 4,5% till 13 633 miljoner kronor (13 040). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 13 640.

Rörelseresultatet blev 566 miljoner kronor (487), väntat rörelseresultat var 521. Rörelsemarginalen var 4,2% (3,7).

Resultatet före skatt var 535 miljoner kronor (460), analytikerkonsensus 507.

Resultatet efter skatt blev 409 miljoner kronor (359), analytikerkonsensus 403.

Resultat per aktie hamnade på 2,02 kronor (1,68).

I utdelning föreslås 7,50 kronor (7,25), väntat 7,50. Utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen: 3,75 kronor per aktie i mars 2021 och 3,75 kronor per aktie i september 2021.

”Kvartalet präglades av ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av coronaviruset, covid-19. En ökad konsumtion av mat i hemmen påverkade försäljningen positivt. Vissa verksamheter med exponering mot café och restaurang och gränshandeln samt i centrala storstadslägen där kundtillströmningen minskat markant påverkades dock fortsatt negativt, och i högre negativ utsträckning jämfört med det tredje kvartalet”, skriver Axfood.

Det uppges också att Willys befäst sin ledning inom lågprissegmentet medan Hemköp har uppvisat stabil tillväxt trots utmaningar i centrala storstadslägen. Vidare uppges Snabbgross ha ökat sina marknadsandelar på en vikande marknad medan Dagab har ökat produktiviteten under perioden.

Axfoods planer för 2021 är investeringar på 1,8-1,9 miljarder kronor exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar, samt etablering av 5-10 nya butiker.

Axfood, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 13 633 13 640 -0,1% 13 040 4,5%
Rörelseresultat 566 521 8,6% 487 16,2%
Rörelsemarginal 4,2% 3,8% 3,7%
Resultat före skatt 535 507 5,5% 460 16,3%
Nettoresultat 409 403 1,5% 359 13,9%
Resultat per aktie, kronor 2,02 1,68 20,2%
Utdelning per aktie, kronor 7,50 7,50 0,0% 7,25 3,4%

Konsensusdata från Factset