Axkid ökar omsättningen och rörelseresultatet

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
Axkid
.
Omsättningen steg 45,2% till 33,1 miljoner kronor (22,8).

“Den starka tillväxten var främst driven av de nordiska marknaderna och Storbritannien. Våra europeiska marknader har under perioden uppnått samma nivå som föregående år. Detta är en direkt följd av de omfattande nedstängningar i samhället som tvingat fysiska butiker att hålla restriktiva öppettider och under perioder stänga helt. Trots försök att öka andelen köp online på dessa marknader har vi inte lyckats vinna över tillräckligt stor andel kunder för att kompensera bortfallet från fysiska butiker”, skriver VD Daniel Johanson.


Rörelseresultatet blev 1,7 miljoner kronor (-0,2), med en rörelsemarginal på 5,1%.

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner kronor (-0,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,12 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,2 miljoner kronor (-0,3).

Det beskrivs att likviditetssituationen är fortsatt ansträngd, vilket gör att bolaget säkrat en utökad kreditfacilitet på 13 miljoner kronor. Den är villkorad av ett kapitaltillskott från ägarna på minst 10 miljoner.

“Att stärka vår kapitalbas är nödvändigt då vi ser goda möjligheter för Axkid att växa, samt att vi ämnar överföra mer av vår produktion till egen anläggning för att uppnå skalfördelar.”

På grund av pandemin avstår styrelsen från att kommunicera tillväxt- och lönsamhetsmål för 2021.

Axkid, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 33,1 22,8 45,2%
Rörelseresultat 1,7 -0,2
Rörelsemarginal 5,1%
Nettoresultat 1,2 -0,3
Resultat per aktie, kronor 0,12 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,2 -0,3
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.