Bank of England: Redo att vidta nödvändiga åtgärder

Den brittiska centralbanken Bank of England lämnade som väntat basräntan oförändrad på 0,10 procent och meddelade samtidigt att man utökar målet för tillgångsköp.
Bank of England

”Utsikterna för ekonomin förblir ovanligt osäkra. Det beror på hur pandemin utvecklas och de åtgärder som vidtas för att skydda folkhälsan, såväl som utformningen av, och övergången till nya handelsvillkor mellan EU och Storbritannien. Det beror också på hur hushåll, företag och finansmarknader svarar på denna utveckling”, skriver Bank of England i ett pressmeddelande.

Policykommittén, MPC, ansåg vid detta möte att det behövdes ytterligare stimulanser och Bank of England utökar målet för tillgångsköp med 150 miljarder pund till 895 miljarder pund,  där köp av företagsobligationer utgör 20 miljarder pund.

Samtidigt uppger banken att det finns tecken på att konsumtionen har minskat den senaste tiden, och att investeringarna förblir svaga. Den ekonomiska utvecklingen kommer i närtid att tyngas av coronaspridningen i större utsträckning än vad banken antog i augustiprognosen., och leda till minskad BNP under fjärde kvartalet.

Under första kvartalet 2021 väntas hushållens konsumtion och BNP förbättras, då restriktionerna minskar. Dock väntas aktiviteten under det första kvartalet vara substantiellt lägre än under fjärde kvartalet 2019. Att Storbritannien går över till ett frihandelsavtal med EU väntas också påverka handeln och BNP under första halvåret 2021.

Resten av prognosperioden väntas en stegvis återhämtning, men riskerna runt BNP-prognosen bedöms ligga på nedsidan.

”MPC kommer att övervaka situationen noga. Om utsikterna för inflationen försvagas är kommittén redo att vidta nödvändiga åtgärder för att nå målen. Kommittén kommer inte strama åt penningpolitiken åtminstone tills det finns tydliga bevis på att betydande framsteg gjorts för att eliminera kvarvarande ledig kapacitet och nå målet om 2% inflation”, avslutar banken.