Banken med lägst boränta

Se vilken av de åtta största svenska långivarna som erbjuder de bästa boräntorna just nu.

Enligt Affärsvärldens genomgång har SBAB den mest förmånliga listräntan på ett tremånaders bostadslån: 1,79 procent. Högst listränta på samma bindningstid har SEB och Skandia: 2,05 procent.

När det gäller bindningstider på ett, två, tre och fem år erbjuder Danske Bank de mest förmånliga listpriserna (se faktaruta nedan).

På bostadslån med tio års bindningstid har Länsförsäkringar den lägsta listräntan på 3,09 procent.

Listräntor på bolån

Siffrorna under respektive bank är procentsatser på respektive bindningstid.

Listräntor per den 1 april 2015:

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

3 mån

2,02

2,05

2,02

2,02

1,79

1,99

2,02

2,05

1 år

2,02

2,03

2,04

2,02

1,79

1,75

2,03

2,04

2 år

2,08

2,07

2,06

2,09

1,79

1,75

2,07

2,10

3 år

1,99

1,92

1,90

1,99

1,89

1,75

1,91

2,11

5 år

2,30

2,27

2,17

2,32

2,29

2,15

2,25

2,44

10 år

3,25 (8 år)

3,15

3,16

3,15

3,15

3,20

3,09

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

Listräntor per den 16 februari 2015:

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

3 mån

2,15

2,18

2,16

2,17

1,99

2,1

2,14

2,17

1 år

2,10

2,17

2,10

2,15

1,99

2,29

2,20

2,17

2 år

2,18

2,25

2,18

2,25

1,99

2,34

2,26

2,24

3 år

2,28

2,36

2,28

2,35

2,09

2,48

2,31

2,34

5 år

2,65

2,74

2,65

2,63

2,49

2,90

2,73

2,69

10 år

3,45 (8 år)

3,61

3,42

3,45

3,25

3,65

3,54

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

Listräntor per den 30 oktober 2014:

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

3 mån

2,21

2,37

2,23

2,22

2,15

2,35

2,20

2,35

1 år

2,15

2,34

2,17

2,20

2,14

2,29

2,20

2,33

2 år

2,25

2,36

2,26

2,25

2,24

2,34

2,26

2,39

3 år

2,35

2,52

2,37

2,41

2,34

2,48

2,31

2,54

5 år

2,80

2,90

2,81

2,79

2,75

2,90

2,73

2,89

10 år

3,60 (8 år)

3,81

3,62

3,60

3,49

3,65

3,23

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 16 oktober 2014:

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

3 mån

2,43

2,42

2,42

2,44

2,35

2,42

2,41

2,41

1 år

2,40

2,40

2,39

2,42

2,31

2,35

2,44

2,38

2 år

2,48

2,51

2,50

2,49

2,34

2,42

2,51

2,49

3 år

2,60

2,66

2,65

2,65

2,49

2,58

2,58

2,64

5 år

3,10

3,09

3,10

3,09

2,89

3,05

3,03

3,04

10 år

3,85 (8 år)

4,05

3,97

3,90

3,62

3,95

3,89

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

Listräntor per den 8 juli 2014:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,43 2,42 2,42 2,44 2,42 2,42 2,41 2,51
1 år 2,45 2,40 2,39 2,49 2,39 2,38 2,49 2,63
2 år 2,53 2,51 2,50 2,53 2,50 2,49 2,51 2,72
3 år 2,65 2,66 2,65 2,65 2,65 2,68 2,60 2,86
5 år 3,15 3,14 3,13 3,09 3,13 3,15 3,07 3,31
10 år 3,90 (8 år) 4,05 4,04 3,90 4,00 4,00 3,89

(Källa: Respektive banks hemsida)

 

 

 

Listräntor per den 10 juni 2014:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,63 2,68 2,66 2,69 2,67 2,65 2,62 2,61
1 år 2,65 2,65 2,64 2,69 2,60 2,59 2,68 2,63
2 år 2,68 2,73 2,72 2,73 2,66 2,70 2,71 2,72
3 år 2,90 2,98 2,97 2,98 2,80 2,95 2,83 2,96
5 år 3,40 3,54 3,43 3,44 3,24 3,45 3,39 3,51
10 år 4,15 (8 år) 4,29 4,18 4,18 4,05 4,20 4,21

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 15 november 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,87 2,87 3,14 2,92 2,89 2,88 2,87
1 år 2,83 2,87 2,86 3,14 2,88 2,87 2,87 2,87
2 år 2,94 2,95 2,95 3,31 2,96 3,05 3,01 3,03
3 år 3,15 3,20 3,20 3,51 3,21 3,28 3,17 3,21
5 år 3,65 3,66 3,66 3,99 3,67 3,74 3,66 3,71
10 år 4,28 (8 år) 4,31 4,31 4,58 4,32 4,45 4,33

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 15 oktober 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,88 2,87 2,91 2,92 2,89 2,93 2,87
1 år 2,88 2,91 2,88 2,89 2,93 2,99 2,94 2,90
2 år 2,99 3,12 3,08 3,15 3,09 3,15 3,15 3,03
3 år 3,15 3,29 3,27 3,34 3,37 3,40 3,27 3,18
5 år 3,65 3,74 3,75 3,79 3,89 3,90 3,73 3,71
10 år 4,38 (8 år) 4,48 4,47 4,40 4,49 4,45 4,52

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 22 augusti 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,93 2,87 2,94 2,92 2,99 2,93 2,87
1 år 2,74 2,89 2,85 2,89 2,93 2,99 2,94 2,81
2 år 2,78 2,95 2,96 2,97 3,01 3,04 3,00 2,88
3 år 2,98 3,08 3,09 3,10 3,19 3,19 3,08 3,09
5 år 3,43 3,49 3,53 3,50 3,62 3,59 3,51 3,45
10 år 4,03 (8 år) 4,31 4,33 4,15 4,24 4,25 4,31

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 4 juni 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,93 2,90 2,94 2,94 2,99 2,94 2,87
1 år 2,74 2,89 2,80 2,90 2,90 2,95 2,93 2,81
2 år 2,78 2,92 2,88 2,92 2,91 3,00 2,94 2,82
3 år 2,88 2,99 2,97 3,02 3,05 3,05 2,98 2,94
5 år 3,13 3,25 3,22 3,22 3,29 3,30 3,27 3,15
10 år 3,73 (8 år) 3,86 3,84 3,84 3,85 3,90 3,85

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 21 maj 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,78 2,96 2,93 2,96 2,94 2,99 2,98 2,87
1 år 2,74 2,91 2,90 2,95 2,90 2,95 2,96 2,81
2 år 2,78 2,94 2,92 2,95 2,91 3,00 2,98 2,82
3 år 2,88 2,99 3,02 3,08 3,05 3,05 3,03 2,94
5 år 3,13 3,25 3,25 3,27 3,29 3,30 3,27 3,15
10 år 3,73 (8 år) 3,86 3,84 3,84 3,85 3,90 3,85

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 19 april 2013:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 2,98 2,99 3,00 3,00 3,02 3,05 3,00 2,97
1 år 2,94 2,98 2,95 2,95 3,02 3,05 2,99 2,99
2 år 2,98 3,03 3,00 2,99 3,03 3,05 3,00 3,07
3 år 3,08 3,15 3,15 3,15 3,16 3,15 3,07 3,12
5 år 3,33 3,37 3,36 3,31 3,37 3,45 3,36 3,34
10 år 3,93 (8 år) 3,94 3,92 3,90 3,93 4,10 3,90

(Källa: Respektive banks hemsida)

Listräntor per den 20 december 2012:

  Nordea SEB SHB Swedbank SBAB Danske Länsförs. Skandia
3 mån 3,10 3,09 3,08 3,12 3,09 3,15 3,19 2,99
1 år 3,18 3,10 3,09 3,12 3,10 3,05 3,24 3,08
2 år 3,08 3,06 3,04 3,06 3,05 3,05 3,13 3,07
3 år 3,13 3,13 3,12 3,14 3,15 3,15 3,09 3,12
5 år 3,36 3,35 3,35 3,33 3,39 3,35 3,39 3,29
10 år 3,93 (8 år) 3,96 3,97 3,94 3,98 3,95 4,02

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.