Bankerna med lägst boränta

Från och med nu är alla svenska låneinstitut tvungna att redovisa snitträntor på bostadslånen. Vi har sammanställt en lista över hur höga boräntorna var i maj - för de vanligaste bindningstiderna.

Finansinspektionen ansåg att bankernas listpriser var alldeles för missvisande och tvingade dem därför att redivisa sina faktiska snitträntor. Från och med fredagen den 5 juni är den här informationen offentlig på bankernas respektive hemsidor.

Affärsvärlden har gått igenom de nio största långivarnas genomsnittsräntor i maj månad, på de vanligaste bindningstiderna.

Genomgången visar på stora procentuella skillnader.

Den lägsta genomsnittsräntan på ett bostadslån med tre månaders bindningstid hade SEB: 1,33 procent. Näst lägst var Danske Bank: 1,47 procent och därefter Handelsbanken: 1,56 procent. Högst ränta hade Länsförsäkringar: 1,79 procent.

Lägst ränta på den ettåriga bindningstiden hade Danske Bank: 1,50 procent medan Länsförsäkringar återigen tog ut den högsta genomsnittsräntan: 1,89 procent.

När det gäller tvååringen var SEB lägst igen med en snittränta på 1,44 procent medan Länsförsäkringar erbjöd högsta räntan: 2,05 procent.

Länsförsäkringar hade däremot den näst lägsta räntan på den femåriga bindningstiden: 1,80 procent. Genomsnittsräntan på Skandia var däremot tre punkter lägre. Den i särklass högsta boräntan på femåringen hade SBAB med 2,47 procent.

Se samtliga bankers genomsnittsränta för respektive bindningstid i faktarutan nedan.

Bankernas genomsnittsräntor

Genomsnittliga boräntor i procent, för maj 2015.

 

Nordea

SEB

SHB

Swedbank

SBAB

Danske

Länsförs.

Skandia

Ikano Bank

3 mån

1,59

1,33

1,56

1,60

1,66

1,47

1,79

1,58

1,77

1 år

1,75

1,35

1,36

1,74

1,67

1,30

1,89

1,57

1,71

2 år

1,82

1,44

1,55

1,74

1,77

1,66

2,05

1,67

1,81

3 år

1,72

1,63

1,61

1,73

1,97

1,55

1,51

1,50

2,0

5 år

2,02

2,09

1,91

1,99

2,47

1,91

1,80

1,77

1,99

10 år

3,11

2,87

2,78

3,39

 

2,66

(Källa: Respektive banks hemsida)

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.