Bankernas bruttomarginal på bolån minskar

Under det första kvartalet minskade bankernas bruttomarginal på bolån med 6 punkter, enligt Finansinspektionen.
Foto: Foto Fredrik Sandberg/TT

Finansinspektionen, FI, presenterar bankernas bruttomarginal, det vill säga faktisk utlåningsränta minus deras finansieringskostnad. Vid utgången av det första kvartalet 2021 var marginalen 1,44 procent, jämfört med reviderade 1,50 procent vid slutet av det fjärde kvartalet.

”Efter en period av lägre finansieringskostnader för bankerna, steg de något under första kvartalet. Samtidigt fortsatte bolåneräntorna att minska. Sammantaget bidrog detta till bruttomarginalen för bolån minskade under fösta kvartalet 2021”, skriver FI.

Finansinspektionen publicerar siffror om bruttomarginal på bolån som ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan, och menar på att de genomsnittliga bolåneräntorna i snitt hade sjunkit ifall konsumenter i högre utsträckning var beredda på att byta bank.