Barclays höjer oljeprisprognosen för 2021

Barclays höjer oljeprisprognoserna för både brent- och WTI-oljan med 4 dollar per fat till 66 respektive 62 dollar per fat under 2021.
Olja
Foto: Hasan Jamali
Revideringen är ett resultat av att banken förväntar sig måttliga produktionsökningar från Opec+, rapporterar Bloomberg News.

Medan efterfrågan har överstigit utbudet med cirka 2,5 miljoner fat per dag under fjärde kvartalet 2020, är konsumtionen alltjämt 4% lägre under Q1 2021 än jämfört med nivåerna från 2019. Denna utveckling bedömer Barclays inte kommer att leda till att oljekartellen och andra större oljeproducerande länder fullt ut återställer de produktionsnedskärningar som gjorts från saudiernas sida.