Bättre siffror än väntat från Swedbank

Swedbank slog förväntningarna på så väl rörelseresultat som intäkter under det andra kvartalet. Banken bedömer att marknadens återhämtning drar ut på tiden.

Swedbank redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var också högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 12 076 miljoner kronor (11 416), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 290 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 886 miljoner kronor (6 607), väntat 6 686 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 925 miljoner kronor (3 202), väntat var 3 027 miljoner kronor.

Nettoresultat finansiella poster var 1 398 miljoner (768).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 7 223 miljoner kronor (6 663), väntat var 5 995 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 1 235 miljoner kronor (109), väntat -1 322.

Rörelseresultatet blev 5 998 miljoner kronor (6 552), väntat var 4 662 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 845 miljoner kronor (5 336), väntat var 3 687 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 4,31 kronor (4,75).

Kostnaderna för att utveckla och driva banken utvecklades enligt plan. Bolaget upprepar
kostnadsguidning på 21,5 miljarder kronor för 2020.

“Vi gjorde reserveringar för eventuella kreditförluster på cirka 1,2 miljarder kronor, främst som en följd av försämrade makroekonomiska utsikter. Det är framförallt återhämtningen som väntas dra ut på tiden. Hur situationen utvecklar sig i höst är mycket svårt att förutse. Men vi står väl rustade att hantera den osäkra situationen”, skriver vd Jens Henriksson i rapporten.

Swedbank, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019
Intäkter 12 076 11 290 7,0% 11 416
Räntenetto 6 886 6 686 3,0% 6 607
Provisionsnetto 2 925 3 027 -3,4% 3 202
Rörelseresultat före kreditförluster 7 223 5 995 20,5% 6 663
Kreditförluster -1 235 -1 322 -109
Rörelseresultat 5 998 4 662 28,7% 6 552
Nettoresultat 4 845 3 687 31,4% 5 336
Resultat per aktie, kronor 4,31 4,75

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här