Beijer Ref ökar intäkter och resultatet

Kylgrossisten Beijer Ref redovisar ökande intäkter och resultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Beijer Refs VD Per Bertland
Beijer Refs VD Per Bertland
Nettoomsättningen steg 7,3% till 3 731 miljoner kronor (3 478).

Ebitda-resultat blev 377 miljoner kronor (309), med en ebitda-marginal på 10,1% (8,9).

Rörelseresultatet blev 263 miljoner kronor (197), med en rörelsemarginal på 7,0% (5,7).

Resultatet före skatt var 248 miljoner kronor (182).

Resultatet efter skatt blev 184 miljoner kronor (135), en ökning med 36,3% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,42 kronor (1,05), vilket innebär en ökning med 35,2% mot föregående år.

Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 7,3%. Förvärvseffekterna uppgick till 5,1%, vilket motverkas av valutaeffekter uppgående till -5,2%.

Covid-19 har haft en liten påverkan på bolagets resultat under det första kvartalet. Besparingsprogrammet som implementerades under 2020 har lett till kostnadsbesparingar på cirka 20 miljoner kronor under det första kvartalet. Bolaget räknar inte med några större effekter på resultatet avseende covid-19 under 2021 såvida inte nya oförutsedda utbrott bryter ut.

Bolagets VD Per Bertland aviserade sin avgång under det första kvartalet och rekrytering av en efterträdare pågår och beräknas vara klart efter sommaren 2021. Han kommer dock att sitta kvar i styrelsen som ledamot.

”Vi har fått en bra start på året och jag ser positivt på framtiden. Vi utgör ett starkt lag med ny huvudägare, motiverade medarbetare och ett erbjudande som marknaden efterfrågar. Megatrender i form av regulatoriska bestämmelser och ett ökat behov världen över av Hvac ger oss medvind. Tillsammans med det faktum att det efter pandemin finns ett uppdämt behov av våra produkter, i synnerhet när även Horeca-segmentet börjar öppna upp sina verksamheter igen, ger det mig all anledning att blicka framåt med optimism”, kommenterar VD Per Bertland i delårsrapporten.

Beijer Ref, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 731 3 478 7,3%
EBITDA 377 309 22,0%
EBITDA-marginal 10,1% 8,9%
Rörelseresultat 263 197 33,5%
Rörelsemarginal 7,0% 5,7%
Resultat före skatt 248 182 36,3%
Nettoresultat 184 135 36,3%
Resultat per aktie, kronor 1,42 1,05 35,2%