Besqab rapporterar ett fint vinstlyft

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar högre omsättning och vinst men samtidigt minskar rörelsemarginalen jämfört med samma period i fjol.
I den nya stadsdelen Hagastaden kallas Besqabs nyproduktionsprojekt för Legera med hänvisning till den fysiska platsen där Stockholm och Solna stad smälter samman och bildar en ny starkare plats, förklarar Carola Lavén. Foto: David Lundmark
Bostadsutvecklaren Besqab redovisar en betydligt högre omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Siffrorna är presenterade enligt segmentsredovisningen.

Omsättningen steg till 505,3 miljoner kronor (209,4). Det rejäla lyftet går att hänföra till den initiala effekten av intäktsredovisningen av mark i nyligen produktionsstartade projekt.

 

Rörelseresultatet blev 29,6 miljoner kronor (23,2), med en rörelsemarginal på 5,9 procent (11,1).

Resultatet före skatt var 69,7 miljoner kronor (22,8).

Resultatet efter skatt blev 60,5 miljoner kronor (22,1), och per aktie 3,94 kronor (1,44).

 

Besqab kom under kvartalet att produktionsstarta 117 bostäder (0) och sälja 88 stycken (100).