Betydligt ljusare läge i industrin

Det ljusnar ordentligt i tillverkningsindustrin. Konjunkturen ser ut att ha stärkts senaste månaden, enligt statliga Konjunkturinstitutets månatliga barometer.

Indexet för tillvekningsindustrin steg med sju enheter till 101,8, vilket är en rejäl uppgång och indikerar nu ett starkare läge än normalt. Framför allt är det tillverkningsföretagens produktionsplaner som ökar.

Även i byggindustrin ligger barometerindikatorn på ett bättre läge än normalt, även om förändringarna var små mellan december och januari. Läget i tjänstesektorn är dock fortsatt svagare än brukligt, om än något bättre än föregående månad.

Däremot föll hushållens syn på ekonomin, ned 2,1 enheter till 92,6, vilket innebär en mer dämpad syn än normalt. Framför allt är det hushållens syn på den egna ekonomin som sjunker.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.