Tillverkningsindustrins förtroende på ny rekordnivå

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 2,4 enheter i oktober för att återigen hamna på en ny rekordnivå. Det visar KI:s barometerindikator.
Industri, arbetskläder
Arbetskläder hänger på hängare Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT

Konjunkturinstitutets barometerindikator steg med 0,6 enheter till 120,0 i oktober.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg 2,4 enheter för att hamna på en ny rekordnivå. Enligt KI förklaras den höga nivån av industriföretagens små lager samt stora orderstock.

För bygg- och anläggningsverksamhet steg indikatorn marginellt. Den pekar fortsatt på ett mycket starkare stämningsläge än normalt. Även detaljhandelns konfidensindikator och tjänstesektorns konfidensindikator steg under månaden. Detaljhandelns indikator steg för andra månaden i rad, från 115,7 till 117,0. Ökningen förklaras av att företagens försäljningsvolym stigit förhållandevis mycket. Tjänstesektorns konfidensindikator ökade marginellt i oktober till 112.

Hushållens konfidensindikator föll emellertid tillbaka för andra månaden i rad, med 3,5 enheter till 103,1. Mest förklaras nedgången av att hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget och hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader försämrats.