Billerud Korsnäs bommar förväntningarna

Förpackningsbolaget Billerud Korsnäs redovisar en fjärdekvartalsrapport som på samtliga punkter är lägre än förväntat. Den förslagna utdelningen är oförändrad jämfört med året innan.
Billerud Korsnäs produktionsanläggning Gruvön, med bolagets nya jätteinvestering KM7 i förgrunden. Pressbild: Billerud Korsnäs (2019)

Omsättningen sjönk 0,2% till 5 803 miljoner kronor (5 815). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 865.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 568 miljoner kronor (618), väntat 660, med en justerad ebitda-marginal på 9,8% (10,6). Resultatet minskade på grund av lägre marknadspriser, högre underhållskostnader och ogynnsamma valutaeffekter. Lägre fiberkostnader hade dock en positiv effekt.

Rörelseresultatet blev 163 miljoner kronor (103), väntat rörelseresultat var 185. Rörelsemarginalen var 2,81% (1,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 90 miljoner kronor (127), med en justerad rörelsemarginal på 1,6% (2,2).

Resultatet efter skatt blev 242 miljoner kronor (333), och per aktie 1,17 kronor (0,25).

I utdelning föreslås 4,30 kronor (4,30), väntat 4,51.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 252 miljoner kronor (1 060).

”Även om de makroekonomiska utsikterna fortsätter att vara osäkra förväntar vi oss stabila marknadsvillkor för de flesta av våra produktsegment och prisförbättringar i selektiva segment under det första kvartalet. Vi förväntar oss också en återhämtning inom vätskekartong. Efterfrågan inom vissa marknadssegment, såsom papper för medicinska och hygienprodukter samt food service, förväntas dock vara fortsatt utmanande. Den totala fiberkostnaden förväntas vara oförändrad under det första kvartalet”, säger VD Christoph Michalski i rapporten.

Billerud Korsnäs, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 5 803 5 865 -1,1% 5 815 -0,2%
EBITDA, justerat 568 660 -13,9% 618 -8,1%
EBITDA-marginal, justerad 9,8% 11,3% 10,6%
Rörelseresultat 163 185 -11,9% 103 58,3%
Rörelsemarginal 2,8% 3,2% 1,8%
Rörelseresultat, justerat 90 127 -29,1%
Rörelsemarginal, justerad 1,6% 2,2%
Nettoresultat 242 333 -27,3%
Resultat per aktie, kronor 1,17 0,25 368,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 252 1 060 18,1%
Utdelning per aktie, kronor 4,30 4,51 -4,7% 4,30 0,0%

Konsensusdata från Factset