Billerud Korsnäs levererade bättre siffror än väntat

Billerud Korsnäs ökade vinsten och omsättningen. Siffrorna var dessutom högre än konsensus.
Billerud Korsnäs produktionsanläggning Gruvön, med bolagets nya jätteinvestering KM7 i förgrunden. Pressbild: Billerud Korsnäs (2019)

Förpacknings- och massaproducenten Billerud Korsnäs redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen sjönk 2,2 procent till 6 156 miljoner kronor (6 293). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 021.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 774 miljoner kronor (539), väntat 745, med en justerad ebitda-marginal på 12,6 procent (8,6).

Rörelseresultatet blev 245 miljoner kronor (194). Rörelsemarginalen var 4,0 procent (3,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 282 miljoner kronor (154), med en justerad rörelsemarginal på 4,6 procent (2,4).

Resultatet efter skatt blev 202 miljoner kronor (182).

Resultat per aktie hamnade på 0,98 kronor (0,88).

Utsikter inför tredje kvartalet:

– Osäkerhet relaterad till covid-19 kvarstår
– Något mer utmanande marknadsvillkor för de flesta segmenten. Undantaget är produkter avsedda för Mat & Dryck samt Hälsovård & Hygien, där vi förväntar oss en stabilare situation
– Flera planerade underhållsstopp
– Råvarukostnaderna förväntas minska marginellt

Billerud Korsnäs, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 156 6 021 2,2% 6 293 -2,2%
EBITDA, justerat 774 745 3,9% 539 43,6%
EBITDA-marginal, justerad 12,6% 12,4% 8,6%
Rörelseresultat 245 194 26,3%
Rörelsemarginal 4,0% 3,1%
Rörelseresultat, justerat 282 154 83,1%
Rörelsemarginal, justerad 4,6% 2,4%
Nettoresultat 202 182 11,0%
Resultat per aktie, kronor 0,98 0,88 11,4%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här