Blackrock anser att skiftet mot hållbara affärsmodeller ännu inte är inprisat på marknaden

Fondjätten Blackrock nämner i sin marknadskommentar den rapport som IPCC nyligen släppte, som bekräftar den samlade bilden om en accelererande global uppvärmning.
Blackrock
Blackrock. Foto: Mark Lennihan/TT
Enligt rapportens bedömning har utsläpp från mänsklig aktivitet orsakat en global genomsnittlig temperaturhöjning på 1,1 grader celsius sedan 1800-talet, och att denna trend kommer fortsätta även ifall akuta åtgärder genomförs för att minska utsläppen.
Enligt Blackrock har fokuset på ämnet dessutom ökat ytterligare i samband med upmärksammade fall av extremväder, då dessa fenomen blivit allt mer vanligt förekommande. Som exempel nämns att värmevågor som under tiden före industrialiseringen uppstod cirka en gång var femtionde år nu sker ungefär en gång varje decennium.

Ett mål som satts av många länder är att år 2050 ha noll nettoutsläpp, en målsättning som IPCCs rapport menar blir allt svårare att nå. I takt med detta anser Blackrock samtidigt att investerare får allt mindre utrymme i val av portföljpositionering, då kraftigare åtgärder för att nå nettoutsläpp exempelvis medför finansiella, regulatoriska och teknologiska risker. Samtidigt lyfter Blackrock också de fysiska riskerna med klimatförändringar, där exempelvis extremväder riskerar att i högre grad förstöra realtillgångar.

Blackrocks slutsats är att vi fortfarande är i ett tidigt skede av skiftet mot hållbart investerande och att konsekvenserna av detta skifte ännu inte är helt inprisade i de finansiella marknaderna. Därför förväntar sig Blackrock att ”gröna” tillgångsslag troligen kommer gynnas av skiftet mot utsläppsminimerande ekonomier och anser att det därför blir viktigt för investerare att hålla koll på klimatfrågans utveckling och dess följder. De tror att det inte längre är ett alternativ att som investerare ej göra något åt klimatförändringar i sin portföljpositionering.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.