Blackrock efter börsrallyt: ”Nu kommer investeringskompetens få lysa”

Världens största kapitalförvaltare, Blackrock, tror att investerare behöver vara ännu mer aktiva i sina investeringsbeslut under 2024. Man ska inte heller fästa för stor vikt vid om blir en mjuklandning av ekonomin eller lågkonjunktur, enligt en ny rapport.
Blackrock efter börsrallyt: ”Nu kommer investeringskompetens få lysa” - Blackrock 2024 prognos
Kapitalförvaltaren Blackrock tror att investerare behöver fatta ännu mer aktiva beslut kring sina investeringar under 2024.

November var en stark månad för den svenska börsen. OMXS30 steg med 7,6% och OMXSPI steg 9,1%. Breda kursuppgångar är dock inget man ska sätta något större lit till det kommande året. I alla fall inte om man ska tro kapitalförvaltaren Blackrock som idag släpper sin rapport 2024 Global Outlook.

I den skriver de bland annat att investerare behöver vara ännu mer aktiva i sina investeringar under 2024, eftersom “högre räntor och större volatilitet definierar den nya regimen”.

Tidigare så minskade låga räntor och hög tillväxt volatiliteten på marknaden, och gjorde att investerare kunde placera sina pengar brett och få god avkastning till relativt låg risk. Den period ligger enlig Blackrock bakom oss. Den nya miljö vi befinner oss i kräver att investerare under 2024 – ännu mer än tidigare – behöver vara högst aktiva i investeringsbesluten de fattar.

“Vår slutsats för 2024: Investerare måste ta en ett mer aktivt förhållningssätt till sina portföljer. Detta är inte en tid att slå på den investerande autopiloten: Det är dags att ta kontrollen. Det är viktigt att vara medveten i att ta portföljrisk, enligt vår uppfattning, och vi förväntar oss att använda oss av mer risk under nästa år.”

Tänk strukturellt – inte cykliskt

Enligt Blackrock finns en risk för att många misstolkar vad som för närvarande händer på marknaden genom att anamma en klassisk syn på konjunkturen och dess cykler.

“Marknader svänger mellan förhoppningar om en mjuklandning och lågkonjunkturrädsla som följd. Detta missar poängen: ekonomin normaliseras från pandemin och formas av strukturella drivkrafter: krympande arbetsstyrkor, geopolitisk fragmentering och den övergången till lägre koldioxidutsläpp. Den resulterande frikopplingen mellan det cykliska narrativet och den strukturella verkligheten ökar volatiliteten ytterligare, tror vi.”

De lyfter bland annat fram att tillväxtsiffror reflekterar att USA fortfarande återhämtar sig från pandemieffekter i ekonomin, och att det som spelar störst roll är den nya räntemiljön som de finansiella marknaderna fortsatt anpassar sig till.

“Vi tror att makroinsikter kommer att belönas i den nya regimen. Större volatilitet och spridning av avkastning skapar utrymme för investeringskompetens att lysa”, heter det, vilket bland annat kan ske genom att hitta felprissättningar på marknaden.

Strukturella trender

Blackrock pekar också på fem stycken strukturella trender, eller “megakrafter” i ekonomin, som kan fungera som bränsle för ens investeringar. Också dessa menar de inte behöver vara kopplade till konjunkturcyklerna:

  • Digital utveckling och AI: Artificiell intelligens kan automatisera arbetsuppgifter, analysera stora mängder data och generera nya idéer.
  • Den finansiella arkitekturens utveckling: Det sker snabba förändringar i hur hushåll och företag använder kontanter, lånar, gör transaktioner och söker avkastning
  • Demografisk divergens: Åldrande befolkningar i stora ekonomier kan begränsa hur mycket länder producerar och växer. Däremot kan vissa tillväxtmarknadsekonomier dra nytta av yngre befolkningar och växande medelklass.
  • Grön omställning: Övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer att stimulera till en massiv omfördelning av kapital när energisystemen ställs om.
  • Geopolitisk fragmentering: I kontrast till den ökade globaliseringen efter kalla kriget riktas nu fokus mot nationell säkerhet och motståndskraft före ekonomisk effektivitet.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.