Bonava flaggar för coronaeffekter

Bostadsutvecklaren Bonava meddelar att de olika myndighetsbeslut som har genomförts på Bonavas alla marknader till följd av coronaviruset innebär en ökad risk för störningar i Bonavas verksamhet.

Bolaget bedömer att det finns en risk för signifikant påverkan på nettoomsättning och rörelseresultat för 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande som offentliggjordes när Stockholmsbörsen stängde vid 13-tiden på skärtorsdagen.

Bolagets produktion har under första kvartalet i stort sett löpt på som vanligt, men vissa förseningar i logistik- och produktionskedjan har förekommit.

”För närvarande pågår arbete på samtliga Bonavas byggarbetsplatser. Redan uppkomna och förväntade ytterligare förseningar kommer att ha en effekt på nettoomsättning och rörelseresultat”, skriver bolaget som trots svårigheter att i dagsläget kvantifiera de mer långsiktiga konsekvenserna dock alltså gör bedömningen att det finns risk för signifikant påverkan på nettoomsättning och rörelseresultat för 2020.

”Försäljningen var stark under inledningen av året, men har de senaste veckorna påverkats negativt av pandemin. Bonava bedömer att efterfrågan av bostäder fortsatt kommer att vara negativt påverkad till dess att läget har stabiliserats”, skriver bostadsutvecklaren.

Avseende första kvartalet 2020 uppges att Bonava Tyskland förväntades överlämna ett bostadsprojekt till investerare om 167 studentbostäder i Heidelberg under kvartalet. Till följd av restriktioner kopplade till coronaviruset har dock slutinspektionen av bostäderna inte kunnat genomföras och överlämnandet är försenat. Bostäderna kommer därför att resultatavräknas först i andra kvartalet.

”Som tidigare kommunicerats kan här upprepas att Bonava Nordic kommer att belastas av projekt med sämre projektmarginaler. Dessa kommer att överlämnas och således resultatavräknas under årets inledande tre kvartal”, skriver bostadsutvecklingsföretaget.

Beträffande helåret 2020 konstaterar Bonava att bolagets redovisningsprincip innebär att resultat redovisas först när bostäderna färdigställts och överlämnats.

”Därför kan, även under normala omständigheter, små störningar i logistik- och produktionskedjan ha en stor effekt på bolagets nettoomsättning och rörelseresultat mellan kvartalen. Risken för förseningar i produktionen har ökat till följd av införda restriktioner såsom antal personer som får vistas på samma plats, riskavstånd samt stängda landsgränser. Detta påverkar såväl rörligheten för arbetskraft som försörjningskedjor av material till Bonavas byggarbetsplatser”, uppger bolaget.

Eftersom Bonava normalt färdigställer och resultatavräknar en stor del av produktionen under det fjärde kvartalet innebär det ökad risk att nettoomsättning och rörelseresultat kan komma att förskjutas till 2021.

Bonava följer den pågående utvecklingen noggrant och vidtar kontinuerligt åtgärder på bred front, heter det.

”Bonava har många aktiviteter igång för att sänka kostnader, värna om kassaflödet och bemöta risker. Vi arbetar också intensivt med proaktiva åtgärder för ökad flexibilitet som bidrar till en snabbare anpassning av verksamheten när krisen är över”, uppger bostadsutvecklaren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.